Annonse

Nettbaserte filmtjenester overtar

1 av 3 har sette film via en online filmtjeneste, og i 2013 tror vi at minst 25 millioner filmer blir sett på denne måten. Strømmetjenestene vokser raskest og står for en stor andel av dette. Nedgangen i salg og leie av fysisk DVD gjør likevel at samlet filmkonsum ikke øker så mye.

Sammen med BI har Film & Kino gjennomført en undersøkelse om bruken av online filmtjenester. Dette er en videreføring av undersøkelser BI har gjort tidligere (Digitalt kulturkonsum 2012). I undersøkelsen blir det også spurt om kinobesøk og DVD-kjøp.

Det er utarbeidet et notat fra undersøkelsen der det er sett nærmere på noen av funnene knyttet til de nye digitale filmtjenestene. I tillegg til data hentet rett fra undersøkelsen presenterer Film & Kino også noen anslag på antall filmer sett via disse tjenestene. Dette er estimater med ganske stor grad av usikkerhet, men som likevel sier noe om hva slags nivå dette ligger på nå.

Formål med undersøkelsen

  • For Film & Kino var formålet primært å få mer kunnskap om bruken av de nye digitale filmtjenestene. På det tidspunkt undersøkelsen ble planlagt ble det fortsatt jobbet med løsninger for å avgiftsbelegge disse tjenestene, og Film & Kino trengte et estimat på et framtidig avgiftsgrunnlag. I forbindelse med statsbudsjettet for 2014 varslet imidlertid departementet at dette ikke lengre er å anse som en aktuell løsning.
  • I tillegg var det ønskelig å se om undersøkelsen kunne vise noen sammenheng mellom bruken av de digitale tjenestene, DVD-kjøp og eventuelt kinobesøket.

Noe hovedfunn

  • 37 prosent av alle over 15 år så film via de nye nettbaserte filmtjenestene i siste seks måneder. Det tilsvarer 1,5 millioner personer.
  • Det er de abonnementsbaserte strømmetjenestene som har størst omfang, 26 prosent oppgir at de har benyttet disse. I aldersgruppa 15-29 år har hele 60 prosent sett film via en slik tjeneste.
  • Film & Kino tror at mer enn 25 millioner filmer ble sett via de nettbaserte tjenestene i 2013.

Les mer: Omfanget av online filmtjenester 2013 (pdf)

Annonse
Skroll til toppen