Annonse

Om Film & Kino

Film & Kino er bransje- og medlemsorganisasjon for kommunale og private kinoer. Organisasjonen ble stiftet i 1917 under navnet Kommunale Kinematografers Landsforbund (KKL), og driver i tillegg Bygdekinoen.

Film & Kino skal jobbe for kinoenes posisjon, og har oppgaver som:

  • Administrasjon knyttet til drift av digitale kinoer
  • Kampanjer og bransjeaktiviteter
  • Teknisk assistanse og kompetansebygging
  • Utvikling av kinobransjen
  • Rådgivning og kompetanseutvikling
  • Filmleieforhandlinger for de små kinoene
  • Informasjon og samfunnskontakt

Organisasjon

Representantskapet er Film & Kinos øverste organ, og det holdes årlig møte i løpet av juni. Representantskapet er også Norsk kino- og filmfonds øverste organ (NKFF).

Vår virksomhet
Film & Kino er leverandør av tall og fakta, vi bistår bransjen med rådgivning og kompteansehevende tiltak og vi arrangerer en rekke aktiviteter for bransjen.

Bygdekinoen
Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino. Bygdekinoen har mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler over hele landet – mer om Bygdekinoen her.

 

Annonse
Skroll til toppen