Annonse

Utlysing av Sverdrup Dahl-stipend

Fra Sverdrup Dahls fond til fremme av norsk kinodrift lyser nå ut et reisestipend for kinosjefer som har sitt virke ved kinoer med mindre enn 10 000 besøk i året.

Stipendet er på kr 5 000 og kan benyttes til deltakelse ved en norsk filmfestival som for eksempel Den norske filmfestivalen i Haugesund, Bergen internasjonale filmfestival, Trondheim internasjonale filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival eller Barnefilmfestivalen i Kristiansand. For å komme i betraktning som søker må man ha programmeringsansvar for kinoen.

I søknaden opplyses det om personlige data, om kinoens besøk siste år og om eget ansvarsområde innen kinodriften.

Søknadsfristen er 15. mars.

Søknad om stipend sendes til Jørgen Stensland – jorgen@kino.no.

Eventulet pr post til:

Film & Kino
v/ Jørgen Stensland
PB 446 Sentrum
0104 Oslo

Annonse
Skroll til toppen