Annonse

Hva betyr ny kulturmelding for kinobransjen?

Foto: Espen Løken

10. mars annonserte regjeringen at kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med den første kulturmeldingen på 14 år. Kulturfeltet skal få en helhetlig gjennomgang og det skal meisles ut langsiktige planer for framtidens nasjonale kulturpolitikk.

– Det er behov for en ny kulturmelding som kan danne grunnlaget for en mer overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Vi trenger mer kunnskap og faglig forankring for å kunne utforme god, langsiktig politikk, noe en kulturmelding kan bidra til, sier Hofstad Helleland.

Det trekkes også frem at det vil bli særlig vikrig å se på hvordan globaliseringen og utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien påvirker dagens og framtidens kulturbrukere.

Uten-navn-3.jpg

Fokus på kino?

Film & Kinos administrerene direktør Guttorm Petterson er positiv til at det kommer en bredspektret kulturmelding, og har forventninger til at kinoen som kulturformidler vil bli løftet frem, i motsetning til det som var tilfellet med forrige Filmmelding, hvor kinoen ble oversett:

– I utgangspunktet er det positivt at det kommer en ny kulturmelding som ønsker å se bredt på kulturlivet. Da håper og forventer vi at kino får fokus som kulturformidler siden dette er en av de aller viktigste tiltakene for å få folk opp av sofaen. Over 13 millioner besøker kinoene hvert år, noe svært få andre – om noen – kulturinstitusjoner kan vise til. Det er det høyeste kinobesøket per innbygger i Norden. Allikevel ble kino knapt nevnt i regjeringens filmmelding som kom på tampen av mai 2015. Det vil regjeringen ha sjansen til å kunne rette opp i den nye kulturmeldingen, sier Petterson

3. mai vil Kulturdepartementet invitere til en innspillskonferanse, hvor også aktører utenfor feltet vil bli invitert.

Annonse
Skroll til toppen