Annonse
Philip Clapp

Philip Clapp om innovasjon og bruk av data

Foto: Philip Clapp, CineEuropa

Norgesvennen Philip Clapp, president i UNIC, løftet frem noen av hovedpunktene fra den nylige rapporten «Innovation and the Big Screen» på sitt innlegg under 2017-utgaven av CinemaCon.

Han pekte på viktigheten av å eksperimentere med publikumsutvikling og markedsføring, og om mobil som den viktigste plattformen å nå publikum på. Videre påpekte han at man med fordel kan skreddersy mer varierte kinotilbud.

Det er også viktig å bruke data for å forutse atferd og for å respondere adekvat på publikums atferd. Det vil være en stor fordel å dele data mellom kinoer og distributører for å komme videre og få et mer nøyaktig bilde. Man bør også bruke data for å gi publikum kontroll over kino-opplevelsen.

Ved å lage laboratorier som ser på publikumsutvikling og innovasjon kan man oppnå viktig innsikt som kan bidra til å tilfredsstille kinogjengerne i større grad. Man bør også tenke sosial innovasjon for å kunne nå de «tech-savy» kinogjengerne.

Phil Clapp vil holde innlegg under Den norske kinokonferansen i november.

 

Annonse
Skroll til toppen