Annonse
Kulturpolitisk seminar

Kulturpolitisk seminar i Virke

 Flere viktige saker ble berørt og forskjellene mellom partienes standpunkter kom godt frem. Tilstede var Svein Harberg (H) (Leder av Kulturkomiteen), Geir Bekkevold (Krf), Hege Haukeland Liadal (Ap) og Finn Erik Blakstad (V).

Høyres politikk kjenner vi godt fra nåværende periode. Kultur som næring og det å legge til rette for private bidragsytere i kulturen er blant de viktige sakene deres. Hege Haukeland Liadal snakket om en rettferdig kulturpolitikk for hele landet, og hvor viktig det var med forutsigbare rammer for kulturinstitusjonene, som var tilstede. Hun lovet også nye ordninger om de kommer i posisjon. Hun pekte på forrige gang de var i regjering og nevnte Den kulturelle skolesekken og Spaserstokken som eksempler på gode tiltak. Venstre snakket om å legge til rette for koblinger mellom private og offentlige aktører i kulturpolitikken og om retten til å oppleve og å utøve kultur. Geir Bekkevold fremhevet Krfs og Venstres påvirkning av budsjettet der de hadde sørget for løft til kulturen flere ganger i perioden. De snakket også tippemidler til kulturen. Regionalisering av kulturpolitikken har vært fremme i denne perioden, ved at man legger ansvaret på fylkeskommunene eller regionene i større grad. Dette gjelder for eksempel arbeidet med Den kulturelle skolesekken som nå er løftet ut til regionene. Flere var for dette, men blant annet Arbeiderpartiet advarte mot utvanning av fagkompetansen sentral.

Kinoene ønsker mer tilbake

På slutten ble det rom for kommentarer og spørsmål fra salen. Film & Kinos styreleder Arild Kalkvik kommenterte at av Film & Kinos 194 medlemmer går kun 25 med overskudd. De andre 170 får betydelig kommunal subsidiering. Når kinoene i tillegg betaler inn 30 millioner i avgift, bør kinoenes organisasjon få tilbake mer enn de gjør i dag. Viktig med forutsigbarhet og gode rammer for å kunne hjelpe særlig de små og mellomstore kinoene i distriktene. Både Svein Harberg og Hege Haukeland Liadal kommenterte dette. Liadal fortalte at kinoenes plass som kulturinstitusjon lokalt over hele landet skal styrkes om de kommer til makten. Hun lovet forutsigbarhet for kinoenes situasjon og sa at hun var veldig klar over Film & Kinos prekære situasjon og at man vil sørge for å opprettholde fagmiljøet. Dette er skrevet i deres kulturmelding som blir lagt frem før valget. Harberg pekte på at omleggingen av filmpolitikken kom gjennom et forlik i kulturkomiteen og at alle sto bak dette. Men at dersom dette forliket hadde skapt uheldige konsekvenser, så måtte man naturligvis se på det.

Videre så var spørsmålet om kulturmoms oppe. Venstre har sagt at de vil ha færre moms satser, og fikk spørsmålet om hva slags satser de tenkte på. Det var ikke høyere satser kunne Blakstad fortelle. Svein Harberg pekte på at dette var et vanskelig og stort felt og ville ikke si noe annet enn at momsspørsmålet ville bli grundig drøftet. Liadal og arbeiderpartiet vil ikke øke kulturmomsen.

Annonse
Skroll til toppen