Annonse
Kvinner i film, CineEurope

Kvinner i film – hvordan øke andelen?

På det første seminaret under årets CinemaCon – Women in Cinema – The Business Case –  var temaet mangelen på kvinner i bransjen. Moderator for panelet var Clare Turner fra Pearl & Dean i UK og i panelet satt Eddy Duquenne, adm.dir i den belgiske kinokjeden Kinepolis, som eneste hane, sammen med Jill Jones (Executive Vice President International Marketing & Distribution, Mister Smith Entertainment), Anna March (Executive Vice President Studio Canal) og til slutt Dertje Meijer (bildet), som er CEO i Pathè Nederland.

Kvinner-i-film.jpg

Kvinner utgjør halvparten av publikum, men mindre enn 5 % av lederne internasjonalt er kvinner. Bedrifter som har god kjønnsbalanse er mer konkurransedyktige enn andre bedrifter viser studier, så dette panelet skulle drøfte hva man kan gjøre for å oppmuntre til større representasjon av kvinner i vår bransje.

Les også: Phil Clapp om innovasjon, diversitet og kjønnsbalanse

Moderator spurte først om hvorfor paneldeltakerne trodde det var slik. Jill Jones pekte på problemene med å kombinere karriere og jobb. De fleste land har ikke like gode permisjonsløsninger som vi har i Norge og dette ble fremholdt som en faktor. I noen grad må man velge mellom barn og jobb. Anna Marsh pekte på at det var viktig med gode mentorer for kvinner. Hun viste til at kvinner er perfeksjonister og tør ikke ta spranget før de er helt sikre. Dette kan man kanskje gjøre noe med ved å ha gode mentorer som gir selvtillit. Kjønnsdiversitet øker fortjenesten i selskaper viser flere undersøkelser. I Tekniske jobber er det svært lite kvinner, men fler i salg og markedsføring. Studio Canal har egne program for kvinnelige ansatte og anbefalte alle arbeidssteder og gjennomføre det samme.

 

Annonse
Skroll til toppen