Annonse
Phil Clapp, CineEurope 2017

Phil Clapp om diversitet, innovasjon og kjønnsbalanse

Phil Clapp, president i UNIC og CEO i UK Cinema Association, pekte på diversitet og innovasjon som nøkler til suksess for den europeiske kinobransjen.

Han viste til sterk utvikling i territoriene i Europa med sterk vekst i Øst-Europa (Russland, Tsjekkia, Polen) men også i Norge. Noen presenterer fortsatt kinobransjen som bakpå og tradisjonell, men dette er ikke tilfelle. I kinobransjen er det en enorm innovasjon. For å møte utfordringene må bransjen være kjønnsbalansert på en bedre måte enn i dag. Han fortalte at UNIC vil starte opp en pilot med mentorordning for unge kvinner i kino-Europa.

Til slutt takket han av Jan Runge som slutter er 6 år som CEO i UNIC.

Les også: Women in Cinema

Annonse
Skroll til toppen