Annonse

Kultursatsninger påvirker tilflytting

Bilde: Rognan kulturhus / Illustrasjon: Zook / Erik Berhus

En ny studie gjort av Telemarksforskning i samarbeid med Kunnskapsverket – Nasjonalt senter for kulturelle næringer viser at kommuner som satser på kultur påvirker tilflyttningen. De får ikke flere innbyggere, men de får flere med høyere utdanning. Det skriver seniorforsker Knut Vareide og professor Atle Hauge i en kronikk i Nationen.

Tidligere forskning fra Telemarkforskningen i 2012 viste at man ikke kunne påvise at kultur påvirket en kommunes attraktivitet, som tidligere hadde vært en gjengs antagelse. Her konkluderte man med at  «Ingen av analysene viser at kultur har en statistisk signifikant påvirkning på nettoflyttingen».

Kultur gir attraktiv tilflytting

Den nye studien gir en langt mer nyansert bilde. Hovedkonklusjonen blir stående, men det nye er at man ser at kultursatsende kommuner tiltrekker seg flere innbyggere med høyere utdanning. Det får altså konsekvenser for hvem som flytter til et sted, ikke nødvendigvis hvor mange.  I de ti kommunene som plasserte seg høyest på kulturindeksen i 2015 hadde 39 prosent av den yrkesaktive befolkningen minst tre års høyere utdanning. I de ti kommunene med lavest plassering på kulturindeksen var tilsvarende andel 20,3 prosent.

En nærliggende forklaring på dette kan være at kultursektoren ansetter folk med høyere utdanning, men dette er ikke hele forklaringen. Det viser seg nemliga at selv om man pendler ut av kommunen for jobb, velger i større grad folk med høyere utdanning å bosette seg i kommuner med et rikt kulturliv.

Også nyttig for næringslivet

I tillegg fremgår det at øvrig næringsliv nyter godt av å være i en kommune som satser på kultur. Det høye utdanningsnivået er gunstig for innovasjon og konkurransekraft. I studien fremgår det også at kommuner med mye kultur har en næringsstruktur med bransjer og sektorer som tilsier et høyere utdanningsnivå. Selv om man justerer for næringsstrukturen er det fortsatt en sterk positiv sammenheng med utdanningsnivå. Med andre ord: i kommuner med mye kultur, vil det være flere ansatte i høykompetansebransjer, samt et høyere utdanningsnivå i det øvrige arbeidslivet. Dette gjelder både for privat og offentlig sektor.

Forskerene avslutter med å si at de likevel vil være forsiktige med å anbefale kommuner å bruke kultur enøyd for å få inn attraktive tilflyttere til kommunen. Kultur er bare en av flere dimensjoner i spill når man skal skape en attraktiv kommune. Likefullt ser det ut til at kultur påvirker hvem som flytter til kommunen, selv om det i mindre grad påvirker hvor mange.

 

Annonse
Skroll til toppen