Annonse

Økt momssats får konsekvenser for kinoene

– Skuffende at vi har fått nok en økning i momssatsen. Vi har estimert at dette vil bety en økning for kinoene og våre kunder på 28 millioner. For alle de kommunale kinoene, som er i stort flertall i Norge, vil dette være en ytterligere økonomisk byrde da de aller fleste subsidierer kinodriften, sier Arild Kalkvik, styreleder for Film & Kino.

Administrerende direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson, slutter seg til skuffelsen:

– Regjeringen har enda en gang jekket opp momsen og dermed utfordret kommunene, som blir påført enda høyere kostnader til kinodrift. Med det økes faren for nedleggelse av flere mindre kinoer. Den desentraliserte norske kinomodellen kan derfor igjen settes under press og kulturtilbudet på de minste stedene bli redusert.

Finansminister Siv Jensen la fram forslag til nytt statsbudsjett 12. oktober, hvor det altså kom frem at de øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent. Satsen ble sist hevet fra 8 til 10 prosent i 2016. Regjeringens ønske om å oppjustere merverdiavgiften vil føre til dyrere kulturopplevelser for publikum, og både kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement blir rammet.

Linda.jpg

– Økning i momsen får uten tvil uheldige konsekvenser for næringene. Dette vil føre til dyrere og mindre tilgjengelig kulturtilbud for folk flest, sier direktør i Virke Reise Norge og Kultur, Line Endresen Normann (bildet over).

Se også: Fornøyd med å få Bygdekinoen på statsbudsjettet

– Det var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016, og bedriftene har stolt på at regjeringen, i motsetning til hva opposisjonen har varslet, vil senke skattene for næringslivet, ikke øke dem, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

 

Annonse
Skroll til toppen