Annonse

Media Direct om Kinoreisen og digitale produkter

Media Direct Norge – akkurat nå; utsolgt på nasjonalt nivå! Det er attraktivt, men utfordrende. Vi vil jo ha vekst og har planer for det.

Det tradisjonelle kinomediet er på vei opp, med 1,1 % av det totale markedet. En liten Askeladd som møter det store medietrollet, men Askeladden vinner jo.

Vi må optimalisering belegg og når det ofte blir utsolgt og må vi tom. vurdere å sette opp prisen og ta rabattnivået ned.

Vi jobber også med nye digitale produkter og andre inntekstkilder, som digitale kinoflater – tradisjonell kinoreklame videreføres til digitale produkter.

IMG_9899.JPG 

Kinoreklame er ønsket og forventet, det foregår lite multitasking og oppmerksomheten blir stor. Reklamen er en del av den gode kinoopplevelsen. Høy kvalitet på kanalen; lyd, bilde og oppmerksomme publikummere. Høy reklameerindring. Aktiv, innovative og kjøpesterke kundegruppe.

IMG_9901.JPG 

 

Appen KINOSPILL – forsterke den sosiale kinoopplevelsen

  • Spill før filmen i en hyggelig og sosial setting
  • 75 000 spillere.
  • CocaCola som første annonsør, det første året brukt til å rekruttere spillere.

I Danmark ligger de 3 år foran, og har ca en halv million spillere. Må jobbe for å få spillerne, markedsføre produktet. Alle som lastet ned appen, fikk en brus som premie. Delt ut mange tusen Cola til vinnere og rekruttert spillere. Appen er også markedsført via Filmweb og Facebook. Foreløpig er spillet tilgjengelig hos Nordisk Film Kino, men det jobbes med å utvide til flere kinoer så raskt som mulig.

 

4DX tilpasset reklame: Føle reklamen fysisk på kroppen gir enda større oppmerkshet. Innovativ og moderne reklame. Dette finnes pr i dag kun på Ringen kino i Norge, med140 seter.

 

KINOREISEN

  • Media Direct Norge og Filmweb – digital kinosatsning
  • Reklamen/annonsøeren er med i hele kinoreisen: Fra orienteringsfasen om filmene til bestillingsfasen til kinospill til reklamen på lerret – og etter at kinoopplevelsen er over, og til de gjentar syklysen.
  • Reklame på web, mobil, app og lerret.
  • Filmweb er Norges ledende kinoportal og gir mulighet til å treffe publikum der kinoreisen starter. Målrettet annonsering på Facebook og nettet forøvrig med programmatiske kjøp.

Kinoen er en arena og ikke bare lerretet. Det handler om å evere et enda bedre og treffsikkert reklameprodukt.

IMG_9899.JPG 

REKLAMESTUDIE

Hva tenker folk om reklame generelt?

  • 33 % sier irriterende og forstyrrende
  • 25 % sier kjedelig.
  • 49 % sier at kinoreklame er morsomt og underholdende

 

Kinoreklamen oppfattes mer positivt enn samme reklame i andre kanaler. Reklamen gir positive assosiasjoner, og man kan forsterke denne assosiasjonen i de andre kanalene reklamen vises. Og akkurat det samme skjer med spillefilm, kinoen gir den beste filmopplevelsen.

Reklame på kino har mye høyere uhjulpet og hjulpet reklameerindring enn TV.

IMG_9903.JPG 

Ved reklame kanalmix – høyere erindring når kino er med i mixen (57 % kino og tv, 65 % kino, TV og web, 45 % bare på TV). TV, FW og Kino – 68 %.

Kino gjør jobben!

Vil FilmID fra Filmweb påvirke tilbudene til MedieDirect? Ja, FilmID kan bli verdifullt for salg og målretting av reklame, sier Frode Soleim

 

Se også:

 

 

Annonse
Skroll til toppen