Annonse

Årets andre regionale seminar

Et variert program sørget for bra oppmøte. 42 deltakere fra hele 18 kinoer var med fra midt-Norge. Film & Kinos Direktør, Guttorm Petterson åpnet ballet og snakket om og viste til kinostatistikk. Deretter kom en teknisk bolk, der først Ørjan Taule fra Unique og Knut Erik Slettum fra Trondheim Kino snakket om Autonomous systemet til Unique og hvordan man kan integrere forskjellige verktøy fra selskapet for å få en helhetlig integrering. Etter dette ga Film & Kinos kinotekniske rådgiver Rolv Gjestland en orientering om hva som er aktuelt på feltet.

file2.jpeg 

Midt-Norsk Filmsenter og Filminvest presenterte deretter to filmproduksjoner fra regionen. Hatets Vugge, en dokumentarfilm om fremveksten av nasjonalistbevegelsen i Hellas og åpningsfilmen på Kosmorama: Trondheimsreisen, ble presentert.

 

Etter en matpause var det leverandørenes tur. Lars Rundgren fra Location presenterte trender i kiosken og for kioskdrift, Runar Lien fra Skeie viste frem bilder av deres produkter og installasjoner og fortalte om nye modeller som er i produksjon. Nina Tryggvadóttir fra Live Kino fortalte om hvilke forestillinger som blir overført digitalt til kinoene kommende sesong. Helt til slutt ga Film & Kino en orientering om kampanjene.

Annonse
Skroll til toppen