Annonse

Hva er fremtiden for Event kino?

Under CinemaCon ble det satt fokus på dette i en paneldebatt ledet av Jan Runge, tidligere leder av UNIC, nå med eget konsulentfirma.

profile-matthew-liebmann.jpg

MOVIO ved Matthew Liebman, som er til stede i 37 land med over 5000 titler og 100 millioner besøk, kunne presentere en satsning på fem ulike segmenter med tilbud til:

1. Fine Arts publikum som er en upmarket målgruppe på i snitt 64 år (22 år eldre enn gjennomsnittspublikum i USA). En gruppe som er opptatt av kultur og går lite på kino, men som kan lokkes til også å se tradisjonell film rettet mot samme målgruppe. Kvalitetsbevisst og kulturinteresserte mennesker.
2. Animasjonsinteresserte. En gruppe som i gjennomsnitt er 32 år (10 år yngre enn snittet for kino) som gjerne tar med hele familien på kino.
3. De som blir inspirerte. En gruppe som lar seg inspirere til å se annet innhold enn vanlig kinofilm, gjerne utfordrende dokumentarer e.l. Snittet er 52 år og dette er nye kinogjengere.
4. Bokseinteresserte. Vesentlig menn med snittalder 36 år. En gruppe som går mye på kino, men som ikke har anledning eller råd til å se boksekamper live og derfor velger dette alternativet.
5. Retrospektive klassikere. En målgruppe som gjerne ser klassiske filmer. Snittalder på 46 år, litt over gjennomsnittet (42 år i USA) og veldig kultur- og filminteresserte.

Joe Evea fra Cineplace i England viste hvordan det er mulig gjennom sosiale medier (Facebook og Twitter) å identifisere hvor et potensielt publikum for Event kino bor. Ikke uventet i eller i nærheten av større byer i England.

I paneldebatten som fulgte ble det hevdet å være mer enn nok innhold, men ikke alt like relevant. Målet må være å forstå publikums behov og i interesser, for å få dem til å komme igjen og igjen. Gjerne også til filmer på kinorepertoaret for øvrig.

E-sport kan også være et alternativt innhold, men krever opp til 4-5 timer, noe som kan gå ut over 2-3 filmer og derfor må tilpasses på riktig dag og tid. Prising må være fornuftig og innhold er og blir den viktigste drivkraften!IMG_6722.JPG

Annonse
Skroll til toppen