Annonse

Sikkerhet på kino

De fleste av de største kinokjedene har arrangert dette. (Nordisk Film Kino har eget opplegg).

Hovedhensikten med seminaret er at de ansatte blir bevisst sin egen rolle i trusselsituasjoner og virksomhetens sårbarhet. De introduseres også for hvilke tiltak som forebygger og reduserer konsekvenser ved ulike trussel scenarier.

Aktuelle scenarier er trusler om vold, bombetrussel, voldshandlinger, alvorlige voldshandlinger (PLIVO-pågående livstruende vold), terrorhandlinger, utpressing, kidnapping, gisselsituasjoner mv.

Det blir gjennomført en todelt opplæring hvor den første delen består av teori/informasjon. Den andre delen foreslås å være scenariobasert øving gjennom rollespill og/eller enkle øvelser i kinolokalene.

Under teoridelen går man igjennom dagens trusselbilde som trusler om vold, voldshandlinger, bombetrusler, ran, etc. Hva er trusselbilde for kinoene. Hvilke situasjoner har vi opplevd på kinoen, hva har andre kinoer opplevd. Har vi rutiner for å møte slike utfordrende situasjoner. Hvordan lese en trussel og lese truende personer. Hvordan kan man forebygge en trusselsituasjon. Stressmestring for de ansatte. Hvordan kinoen lage konsekvensreduserende tiltak ved å etablere rutiner, prosedyrer og planverk? Ettervernsprosessen blir satt fokus på. Belastninger, hvordan får man oppfølging osv.

Til slutt er det en øvingsdel der man spiller ut rollespill ved trussel-scenarier.

På Odeon Nydalen var det en entusiastisk gjeng med nyansatte (ingen har jobbet lengre enn i 5 uker) som tok utfordringene og bidro til en interessant refleksjon rundt trusselbilde på kino.

Ønsker andre at Anders Snortheimsmoen, tidligere leder for beredskapstroppen i politiet, skal komme og holde kurset, så gi beskjed til undertegnede på epost.

Vi kommer til å tilby et slikt kurs for kinoer som er for små til å bekoste dette selv i forkant av filmtreffet i oktober. Da vi ikke har fått støtte til dette må kinoene selv bestemme kursavgiften, som sannsynligvis blir på en 2 000 – 3 000 kroner avhengig av hvor mange som melder seg på. Påmelding og kursopplegg legges ut etter sommeren.

Annonse
Skroll til toppen