Annonse

Formidlingskonvent under BIFF

NFI i samarbeid med BIFF arrangerte et formidlingskonvent for film i forkant av Biff 25 og 26 september på Scandic Hotel City. Kinobransjen var godt representert, med flere fra kinoene og Film & Kinos Direktør Guttorm Petterson.

Første dag ble åpnet av Sindre Guldvog, adm.dir hos NFI. Deretter holdt Odeons Adm.dir Ivar Halstvedt et flott innlegg om kinoenes betydning for filmpolitikken, der han gikk gjennom KKL/Film & Kinos utvikling og alle tiltakene som har blitt til ved å benytte avgiften til store prosjekter. Ivars poeng var at dette ikke er mulig lenger da man ikke har disse frie midlene. Han oppmuntret derfor NFI til å samarbeide med bransjen slik at disse gjennomgripende prosjektene kunne fortsette.

Deretter var det Guttorm Petterson sin tur. Han snakket om de viktigste utfordringene kinobransjen sto overfor og la vekt på kinoenes eksklusive vindu, endrede rammevilkår, investeringsbehov og kostnader, særlig utfordringer med moms og avgiften som kinoene ikke får nok igjen av og konkurranse og konsolidering, piratvirksomhet og avsluttet med behovet for felles innsikt.

Til slutt i dette segmentet var det en paneldebatt med Christin Berg fra NFK, Geir Hammerø fra Kinoalliansen, Elisabeth Halvorsen fra Bergen Kino, Guttorm Petterson og Ivar Halstvedt.

Etter lunsj fikk vi presentasjoner som omhandlet Den kulturelle skolesekken, Filmfestivaler som mangfoldighets bærere, kjønnsrepresentasjon i filmproduksjon. Til slutt denne dagen så var det et segment om filmdistribusjon der blant annet Svend Jensen fra Arthaus, Øystein Refseth fra Mer film, Christin Bergh fra Nordisk Film Kino og Stein Sørensen var Bergen kino deltok.

Dag 2 åpnet med Ben Luxford fra British Film Institute som snakket om sitt arbeid med publikumsutvikling. Og Martin Kofoed fra DFI snakket om en brukerundersøkelse de hadde utført. Det var også en paneldebatt om filmkritikkens vilkår i dag. Johanna Koljonen som snakket på kinokonferansen i fjor, snakket om fremtidens film- og kinolandskap.

Seminaret ble avsluttet med fokus på kinopolitikk. Arild Kalkvik, Direktør i Trondheim Kino, snakket om politiske føringer for kommunale kinoer. De må sannsynligvis skilles ut som egne aksjeselskap og påføres dermed skatteplikt da de må følge regnskaps og aksjeloven. Det vil også medføre andre avskrivningsregler.

Til slutt var det et panel med Guttorm Petterson fra Film & Kino og Julie Ova fra NFI samt en rekke politikere med statssekretær Frida Blomgren i Venstre i spissen. Den mest profilerte var nok Geirmund Lykke fra Trondheim Krf som lenge har vært en sentral politiker i kinopolitikken i Norge. Her drøftet man partienes kinopolitikk, fjerningen av kommunal konsesjon og andre sentrale tema.

Annonse
Skroll til toppen