Annonse

Konvent for filmformidling under Biff

Det var flere kinorepresentanter til stede i salen og på scenen. Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino og Jon Einar Sivertsen i Odeon kino satt i et panel om kinovinduet og VOD med Nicolai Hellstrøm og Ida Hestman Madsen på link. Representantene for våre to største kinoer forsvarte kinovinduet og pekte på økonomien i hele næringskjeden som viktig. Skal man se på nye modeller for vinduer må man også se på andelen man betaler i filmleie. Bra innsats i panelet.

Det hadde også Arild Kalkvik fra Trondheim kino og Jeanette Hegglund fra Bergen kino, i panelsamtalen om festivalenes betydning for publikum og bransje. De diskuterte festivalenes betydning for å nå ut til publikum med alternativ film, og festivalenes rolle for bransjeutvikling og som internasjonale møteplasser for bransjen. I tillegg til de to kinomedlemmene, satt Svend B. Jensen fra Arthaus, John-Kristian Dalseth (Tiff) og Maria Ekerhovd (Mer film) i panelet som ble ledet av Julie Ova fra NFI.

Ova innledet seansen med å vise til tall fra NFI i forhold til festivalstøtten. Deretter var det case studier fra festivalene Amandus, Festivalkontoret og Den norske filmfestivalen der Tonje Hardersen presenterte. Etter dette var det åpen mikrofon med festivalutvalget. Altså en Q & A med disse.

Avslutningsvis fikk vi en redegjørelse for de internasjonale aktørenes VOD-krig. Guy Bisson fra Ampere Analsysis ble utspurt av Asbjørn Slettemark. Helt til slutt fikk vi et kåseri fra Ivar Halstvedt fra kulturmeglerne.

Annonse
Skroll til toppen