Annonse

Stimulerings- og kompensasjonsordningen

I forskriften, som var på plass til pressekonferansen etter en høring, med som vanlig svært kort frist, er det gjort en del endringer, bl.a. etter innspill fra Film & Kino. Det er nå klart at «Kommunale kulturhus og kinoer….kan regnes som arrangør selv om de ikke har en selvstendig registrering i Enhetsregisteret». Dette fikk Film & Kino gjennomslag for, i samarbeid med Virke og KS, allerede for kompensasjonsordningen i tidsrommet 1. mai – 31. august. Dette vil altså også gjelde stimuleringsordningen.

Videre heter det
«For filmarrangementer kan både distributør og visningsleddet søke tilskudd som arrangør». Dette har nok kommet som en følge av at både distributørforeningen og Film & Kino har påpekt det tilnærmet umulig å bli enige om en fordeling av støtte i ettertid, men formuleringen i forskriften er egentlig ikke avklarende. Vårt råd er at kinoene søker om dekning av sine tap og kostnader, mens distributørene søker om sine. Så gjenstår det å se om det blir et rimelig forhold mellom det kinoene og distributørene søker om

Stimuleringsordningen er tenkt for å oppmuntre til, og belønne arrangementer som faktisk blir gjennomført, i disse utfordrende covid-19-tider. Der har  jo kinoene for lengst kommet godt i gang og det er ikke mangel på publikum til kinoene som er problemet, men mangel på film! Det er foreløpig ikke klart hvordan søknadsskjemaet og retningslinjene vil se ut, og når søknadsfristen blir. Kulturrådet jobber med dette og vil antakelig ha det klart i løpet av denne uken. Vi kan forvente rask behandling og utbetaling, med tilsvarende begrensinger og kontroll som for kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordningen forsetter også ut året, men nå er det bare satt av 200 millioner til dette. For oktober er kompensasjonen begrenset til 70% og for november og desember til 50%. For underleverandører/distributører er begrensingen 50% i hele perioden. Det er fortsatt uklart om september hører inn under denne ordningen eller den forrige (mai-august).

I tillegg er det satt av 1 ekstra milliard til kompensasjon for frivillighet og idrett ut året, som enkelte kinoer tidligere har kunne søke fra og bør gjøre igjen. Siden stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen for kulturlivet nå er rammestyrt, altså begrenset av tildelingen, og dermed vil kunne føre til avkortninger, er det håp om at en eventuell rest fra denne milliarden kan bli overført til kultur, slik det har vært gjort tidligere.

Annonse
Skroll til toppen