Annonse

Informasjon om støtteordningene

Både vi og KS (deres advokater) mener det er urimelig at de tydelige retningslinjene som lå der med beskrivelse om at eget org.nr. var det som var kravet for å få støtte, nå skal fravikes. Dette påfører mange kommuner store utgifter de vil slite med å betale, da midlene man fikk naturligvis er benyttet til formålet av kinoer og kulturhus. I tillegg har man fått avvist søknadene for andre periode (jun-sep).

Kinoene dette gjelder har fått tilgang på juridisk uttalelse fra KS advokatene og vil påklage avgjørelsen. Samtidig tar organisasjonene diskusjonen sentralt. Vi vil også anbefale alle kinoene om å søke på kompensasjon for september selv om de har fått avslag på perioden mai-august. Det er viktig rent prinsipielt.

De private kinoene har ifått støtte for perioden og får utbetalt 60 MNOK.

Noen private kinoer som fikk støtte har fått beskjed fra skatteetaten om at det var urettmessig støtte, da de hevder at man ikke fikk beskjed om å stenge ned i mars. Gjennom det som oppleves som en utrolig merkelig og urettferdig tolkning av reglementet, må en del kinoer altså betale tilbake støtten sin fordi kinoen ikke ble stengt ned. (De fikk bare forbud mot å ta imot publikum.) Her har også Film & Kino og Virke tatt ballen, men foreløpig har vi ikke fått noen resultater. Vi fortsetter å prøve.

Regjeringen har satt av 5 milliarder kroner til ny ordning i perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Ordningen gjelder for de samme næringene som forrige kompensasjonsordning og er åpen for foretak med mer enn 30% omsetningsfall. Ordningen forvaltes av Brønnøysund. Her vil man dekke inntil 60% av faste kostnader for september og oktober, og 70% fra november.

September har fått egen søknad. Den ligner nokså mye på mai-august. Søknadsfrist her er 15. desember. (Se kulturrådet).

Klikk her for info om stimuleringsordningen tidligere presentert på sidene våre.
Vi gjør oppmerksom på at om man får støtte fra denne ordningen kan man ikke få støtte fra andre. Kanskje lurt å søke støtte fra denne først.

Annonse
Skroll til toppen