Annonse

Kinoene og kulturhusene som klaget har nå fått delvis medhold fra klagenemda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemda mener KF’ene ikke oppfyller vilkårene for kompensasjon etter forskriften, men at det er urimelig å omgjøre et vedtak seks måneder etter tildelt kompensasjon.

I vedtaksbrevene skriver nemda blant annet:  Det vurderes som urimelig å omgjøre et begunstiget vedtak seks måneder etter at klager ble tildelt kompensasjonen. Klagenemnda har kommet til at omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c ikke skal benyttes.

For enkelte kinoer betyr dette at krav om tilbakebetaling opp mot flere millioner frafalles.

Film & Kino mener frafall av tilbakebetalingskravet er en korrekt vurdering, men mener  samtidig  at prinsippet om at rett til kompensasjon ikke gjelder, er ugyldig.

av driften i henhold til krevende smittevernregler og publikumsbegrensninger. Film & Kino registrerer likevel klagenemdas avgjørelse om at rett til kompensasjon ikke gjelder, og ser med bekymring på muligheten for å få kompensasjon for de kinoene dette gjelder.

Annonse
Skroll til toppen