Annonse

Kompensasjonsordning for kultursektoren forlenges ut året

Kompensasjonsordningen for kultursektoren er en midlertidig ordning som Kulturdepartementet har opprettet, og som Kulturrådet forvalter, for å bidra til å holde kultursektoren i gang under Covid 19-pandemien. Kompensasjonsordningen kompenserer arrangører for deres uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med et stengt, avlyst eller nedskalert kulturarrangement.

Vil skape forutsigbarhet

Kompensasjonsordningen var fastsatt til å gjelde til og med 31. oktober, men blir nå forlenget til 31. desember 2021 med omtrent samme innretning.

– Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet. Jeg vet at det er planlagt mange arrangement i hele Norge gjennom høsten og før jul, og med en forlengelse av kompensasjonsordningen bidrar vi til å gjøre situasjonen litt mer forutsigbar i tilfelle noe blir avlyst eller nedskalert som følge av pandemien, sier Abid Raja.

Kompensasjonsordningen må godkjennes av ESA før den kan iverksettes.

 

Annonse
Skroll til toppen