Annonse

Å komme tilbake grønnere

De la fram både sine egne planer, hadde hentet Koen Saels fra Net Zero og eksempler fra Costa kaffe og Kinopolis, som fokuserte på hvordan kinoene kan bidra.

6373BF00-983D-4E22-8CFE-7771C0B5EBB9.jpg 

Coca Cola selv har en målsetting om å bli klimanøytrale før 2050 og redusere med 55% innen 2030.

Nye dreier seg om å ha en plan for å avvikle engangsbegre og erstatte disse med gjenbruk. Det har både Coca Cola og Costa planlagt gjennom å enten kunne vaske begrene for gjenbruk eller å få publikum til å ta med egne holdbare krus. Kinopolis har allerede gjennomført dette.

59DD1E4C-09A5-4E2E-AD08-9766DE77FA16.jpg 

NetZeroNow har identifisert de fem største hindrene slik:

  1. Forståelig kommunikasjon og språk, slik at folk forstår utfordringene
  2. Risiko. Hvis vi gjør det feilaktig kan vi bli beskyldt for «grønnvasking»
  3. Forvirrende. Alle gjør det forskjellig. Hva er riktig?
  4. Komplisert. Vi har ikke kunnskap, ekspertise eller tid til å gjøre dette.
  5. Dyrt. Vi har ikke råd til å gjøre dette.

Alle disse hindre må tas seriøst og forseres. Men det finnes løsninger.

Hovedtesen bak det grønne initiativet er at de ansatte ønsker det og kundene forventer at det gjøres!

Annonse
Skroll til toppen