Annonse

Regionalt seminar i Bergen samlet kinoer fra hele Vestlandet

Seminaret ble innledet med en situasjonsrapport om kino-Norge fra Film & Kinos adm.dir Espen Pedersen. Etter dette var det en bolk med kinoteknologi i fokus: Først Robert Sigfusson fra Film & Kino som snakket om digital kinoteknikk og tjenestene Film & Kino tilbyr medlemmene.

Han ble etterfulgt av Unique og Ørjan Taule som snakket om endringene i sin organisasjonen og nye tilbud fra selskapet. Deretter var det Stine Tveten fra Vest-Norsk filmsenter som introduserte en ny film fra Bergen. «Hva skjedde med Torstein Raaby». Denne kinodokumentaren omhandler livet til Raaby og omstendighetene rundt hans død. Norsk Filmdistribusjon har distribusjonen.

Bergen 2.jpg 

Etter en lunsj fortsatte vi med Hanne Menne fra Location som snakket om kioskdrift og trender. Ivar Halstvedt fra Kulturmeglerne så på sammenhengen mellom lønnsomhet og ny kinodesign. Han ble etterfulgt av Ronny Lieblein fra MDN som snakket om kinoreklame og utviklingen innenfor dette feltet de siste årene. Til slutt snakket Nina Tryggvadottir om Fjong films tilbud vedrørende Eventkino, men Jørgen Stensland fra Film & Kino avsluttet det hele med og snakke om mangfold og inkludering på kinoene.

Annonse
Skroll til toppen