Annonse

Forsøk med digital kinodrift i gang! (1. mars 2006)

-Dette vil gi oss en enestående mulighet til å prøve ut den nye kinoteknikken og gjøre erfaringer med tanke på en fremtidig digitalisering av norske kinoer. Det er fortsatt for tidlig å si når en full digitalisering av kinoene i Norge vil skje, men med disse forsøkene er vi i god gang med forberedelsene, sier adm. direktør Lene Løken i bransjeorganisasjonen FILM&KINO.

Det er to ulike grupperinger som skal stå for selve forsøkene. Den ene, NORDIC, består av blant andre Unique Promotions, NTNU og Telenor, den andre, Nordic Digital Alliance, består av Kristiansand D Kino Allianse, hvor blant andre Agder Energi og teknologibedriften Ella er inne, og Arts Alliance Media.

Forsøkene skal omfatte både store og små kinoer. Det er særlig viktig å gjøre erfaringer med programmering av store flersalskinoer og små kulturhuskinoer i distriktene. Oslo Kinematografer er som eneste kino med på begge forsøkene, for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag. Forsøkene vil bli evaluert av en utenforstående tredjepart som engasjeres av FILM&KINO.

Det er oppnevnt en egen referansegruppe for forsøket, bestående av kinoene i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, en liten kulturhuskino, Norsk filminstitutt og Norske Filmbyråers Forening i tillegg til FILM&KINO.

For ytterligere opplysninger, kontakt:


Adm. direktør Lene Løken, FILM&KINO

Mobil: 90 93 45 12

Annonse
Skroll til toppen