Annonse

Høring – tilskudd til filmformål

Hensikten må være både å få en spreding på lanseringen gjennom året og å få satt opp norske filmer om sommeren. Film & Kino mener dette vil gi publikum større tilgang til norske filmer og dermed åpne for økt besøk.

Les hele høringsuttalelsen her.

Annonse
Skroll til toppen