Annonse

Informasjon og publikasjonerFILM&KINO-nytt er organisasjonens informasjonsavis. Den gis ut én gang i måneden og distribueres til alle landets kinoer, byråer og presse. Bladet inneholder aktuelt informasjonsstoff for kinoene i Norge og fungerer som en av de viktigste informasjonskanalene for organisasjonen. I 2001 ble det gitt ut 12 utgaver av FILM&KINO-nytt.


FILM&KINO’s hjemmesider finner du til enhver tid oppdatert informasjon; fra pressemeldinger og bransjerelatert nyhetsmateriale til informasjon om FILM&KINO’s arbeidsområder og funksjoner.


Filmfokus er FILM&KINO’s tilbud til nærradioer og kinoer og er en lyd-cd med kortomtaler av aktuelle filmer. Cd’en tilbys vederlagsfritt, i 2003 er det produsert 6 utgaver med omtale av tilsammen 65 filmer. 120 nærradioer og kinoer benytter seg av tilbudet.


Tidsskriftet Film & Kino har som mål å presentere kinoaktuell film med innsikt og filmkompetanse, informere om problemstillinger i film- og kinobransjen, samt portrettere sentrale personligheter i disse bransjene. Film & Kino kommer ut ti ganger i året, i tillegg til et årboknummer.


Release er videobransjens informasjonmedium. Bladet har hele landets videohandlere som målgruppe og kommer årlig ut i 11 utgaver med et opplag på 4300 pr. utgave.


"S"-film katalogen er en fullstendig oversikt over kvalitetsfilm på video som har blitt godkjent av FILM&KINO som "S"-film.


Andre publikasjoner:


Kinokultur


Årsmelding


Fra monopol til konkurranse


Kino år 2000


Kinoen kan også være klasserom


Fabelaktig (kvalitetsfilmhefte)


Hva gjør FILM&KINO

I år produserte FILM&KINO i sammenheng med landsmøtet argumentsamlingen "Kinokultur" til bruk som oppslagsverk og informasjon for lokalpolitikere og andre kinoentusiaster. Du kan laste den ned fra linken til venstre eller kontakte oss for et eksemplar. FILM&KINOs faste publikasjoner som årsmelding og handlingsplan er også tilgjengelige, ta kontakt med oss på
mail så sender vi et eksemplar.


Kontaktperson: Markeds- og informasjonskonsulent Charlotte Førli


Annonse
Skroll til toppen