Annonse

Kampanjer og bransjetiltakKampanjer


Nasjonale kampanjer forener kinoene / videohandlerne og distributørene i et samlet krafttak for å synliggjøre det gode filmtilbudet i Norge.


Store nasjonale kampanjer som "Den store kinodagen", "Sommerkinokampanjen" og "Videodagene" har de siste årene oppnådd stor


suksess, og kjennskapen til disse er meget høy. Vi har sett en årlig økning i besøk og leie de siste årene på 20 – 30 prosent i kampanjeperiodene.


Den store kinodagen er hele Norges festdag på kino. Med halv pris på de fleste filmene og en stor andel førpremierer har


Den store kinodagen oppnådd besøksrekord etter besøksrekord. I 2003 var over 155.000 nordmenn på kino på Den store kinodagen.


Dette er nærmest en tredobling av normalt besøk for kinoene. I 2004 blir Den store kinodagen arrangert lørdag 6. november.


Sommerkinokampanjen finner sted hvert år i mai, juni og juli på ca. 120 kinoer over hele landet. Dette representerer nesten alle de kinoene som holder åpent hele sommeren. De fem årene kampanjen har vært gjennomført, har vi sett økt fokus på film i media, økt publikumsoppslutning og et større engasjement hos kinoene. FILM&KINO satser på en stor andel rikslanseringer i sommermånedene og har de siste årene


rikslansert ca. tre filmer i hver kampanjeperiode. I 2004 var også fem av de største kinoene med på en stor Sommerkino Kick Off-turné med utendørsvisninger på Skandinavias største utendørs kinorigg. Mer informasjon finnes på www.sommerkino.no.


Videodagene er videobransjens store publikumssuksess som arrangeres hver høst. Publikum går mann av huse for å leie video billig, og i løpet av en helg i 2003 ble 750 000 videofilmer leid ut, hvilket, etter det vi vet om gjennomsnittlig antall påsyn pr. kassett, betyr 1 725 000 påsyn. Vi er en filmglad nasjon! Vi gleder oss til de neste Videodagene 7. – 10. oktober 2004.

For å skape nasjonalt fokus på skolekino, innførte FILM&KINO i 2003
Den store skolekinodagen. Totalt deltok 50 kinoer i prosjektet, med et samlet skolekinobesøk på over 20 000. Dette er en kampanje vi satser videre på, og den neste store kinodagen blir arrangert 1. februar 2005.


Klippekort for norske filmer ble innført i 2003 som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk filmfond og FILM&KINO. Kinoene meldte stor etterspørsel og popularitet på klippekortene. Klippekortene ble akkompagnert av en plakatkampanje "Dau Hardt" som var godt synlig over hele landet og fikk mye medieomtale i aviser og på fjernsyn. Markedsandelen for norske filmer i 2003 var på nesten 20 %.


Kontaktperson nasjonale kinokampanjer: Markeds- og informasjonskonsulent: Charlotte FørliKontaktperson Den store skolekinodagen: Barnefilmkonsulent Tonje HardersenKontaktperson Videodagene: Videokonsulent Erik Zmuda


Bransjetiltak


FILM&KINO har gjennom flere år bidratt til omfattende bransjetiltak / prosjekter som har gitt ny kunnskap og utvikling i kino- og videobransjen, for eksempel prosjektene "Kino år 2000", "Fra monopol til konkurranse 1999-2001", "Kinokultur 2002", "Fabelaktig 2003", "S-Kino prosjektet" og "Videoprosjektet".

Arbeidet med
kinoenes CRM-prosjekt (kundelojalitetsprosjekt) kom for alvor i gang høsten 2003. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand kino er med på prosjektet. Filmweb er i skrivende stund i ferd med å skrive kravspesifikasjon for den tekniske løsningen. FILM&KINOs landsmøte bevilget to millioner kroner til dette arbeidet, som i hovedsak vil skje i løpet av 2004 og 2005.


Firmabilletten / Norgesbilletten er et prosjekt initiert og utarbeidet av FILM&KINO som ledd i det store kinoprosjektet "Fra monopol til konkurranse". Hensikten var å etablere et pilotprosjekt for organisert salg av kinobilletter til bedriftsmarkedet i Norge. Etter at en av de store kinoene trakk seg, lå dette prosjektet rolig en periode. Nå er imidlertid alle de store kinoene med på prosjektet igjen. Det er satt av inntil 1 million kroner fra Kinofondet til etablering, lansering og markedsføring av en sentral billett, administrert av Filmweb og beregnet på bedriftsmarkedet. Firmabilletten vil bli lansert i løpet av høsten 2004.

Etter innstilling fra de store kinoene, er det satt av inntil 1,2 millioner til å foreta en
nasjonal spørreundersøkelse for å finne ut mer om publikums behov og motiver for kinobesøk for deretter å kunne iverksette tiltak for å øke kinobesøket. Undersøkelsen skal gjennomføres regelmessig for å lære om endringer i kinobesøket over tid. FILM&KINO og prosjektgruppen er i gang med prosjektet, og resultatene vil bli presentert i juni 2005.

For å bistå kinoene i arbeidet med å sikre et best mulig driftsgrunnlag og utvikling, stimulere til økt kinosamarbeid og som et opplagsverk ved omorganiseringer / overgang til nye organisasjonsformer, vil FILM&KINO høsten 2004 legge frem en publikasjon om eierforhold, organisering og økonomi knyttet til kinodrift.

FILM&KINO planlegger dessuten en ny reklamefilm mot søppel og bruk av mobiltelefon på kinoene i 2005.

FILM&KINO er jevnlig i kontakt med bransjeforbund og filmklubber for ideutveksling og bistand på diverse områder. FILM&KINO har så langt i 2004 utbetalt driftsstøtte til følgende organisasjoner: Norsk filmklubbforbund (NFKF), Norske Kinosjefers forbund (NKSF) og Videobransjens Felleskontor.

FILM&KINO støtter i tillegg lokale kampanjer og utviklingsprosjekter (for eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder, effektivisering, undersøkelser, kompetanseutvikling, teknikk, utforming, design og markedsføring).Utlysningstekst for støtte til lokale film- og kinotiltak ligger her.

De siste årene er gjennomført et stort utviklingsprosjekt for videobransjen. Prosjektet er brukt til å kartlegge videobransjens fremtidige utfordringer og muligheter, samt utrede dagens forbrukeratferd for å kunne stå best mulig rustet for fremtiden. Tiltakene har som mål å øke utleie og salg av videofilmer og styrke videobransjens posisjon i filmmarkedet.

S-kino prosjektet er et tilbud om filmprogrammering som retter seg mot mindre C-kinoer. Målet med tilbudet er å bidra til å forenkle driften av små kinoer og dermed opprettholde en spredt kinostruktur på småsteder hvor kinotilbudet er utsatt.


Kontaktperson bransjetiltak og lokale film- og kinotiltak: Avdelingsdirektør Heidi AagaardKontaktperson Videoprosjektet: Videokonsulent Erik ZmudaKontaktperson S-kino: Prosjektleder Anne-Marie Otter


Annonse
Skroll til toppen