Annonse

Rådgiving, kurs og stipend


Rådgiving, kurs og stipend


En av FILM&KINOs sentrale oppgaver er å bistå kommuner, kinoer og videohandlere med rådgivning og opplæring, og bidra til faglig utvikling og kompetanseheving både i kino- og videobransjen. Det er mulig å søke organisasjonen om stipend til utvalgte kurs, festivaler og andre bransjearrangement.


Rådgiving


FILM&KINO tilbyr kommunene rettledning og bistand i alle spørsmål som angår film, kino og video, herunder lov om film og videogram og konsesjonsrådgiving. Organisasjonen kan bistå og gi råd i forhold til eierforhold og organisering.

FILM&KINO bistår kinoene innenfor en rekke områder; kinoteknikk, strategi, utvikling, kjedesamarbeid, konkurranseutsetting, alternative inntektsområder (kiosk m.m.), pr, markedsføring, kvalitetsfilm, barnefilm og skolekinotiltak.

Videokonsulenten bistår med råd og informasjon om juridiske og forretningsmessige saker, teknisk utvikling og filmkunnskap m.m.


Grunnkurs


FILM&KINO har utviklet kurstilbud for kinosjefer og mellomledere på flere nivåer. Det tilbys grunnkurs for nyansatte kinosjefer / mellomledere og videreutdanning for etablerte kinosjefer / mellomledere.

I november 2003 gjennomførte FILM&KINO grunnkurs med 22 kinorepresentanter og to byrårepresentanter på deltakerlisten. Programmet omfattet FILM&KINOs virkeområder og støtteordninger, oversikt over situasjonen for kinoer i Norge i dag, filmleieavtaler og -forhandlinger, lokal drift, filmanalyse, programmering av film og markedsføring. I tillegg fikk kursdeltakerne en gjennomgang av gode verktøy som Filmweb, Filmlex og de forskjellige rapporteringssystemene.


Nytt grunnkurs arrangeres 22. – 24. november 2004.


Temakurs


FILM &KINO arrangerte temakurs for kinosjefer / mellomledere i april 2003 med "Markedsføring med begrensede midler" som fellesbetegnelse. Kurset forløp over to dager, og 28 deltakere ble kurset i mediebegreper, ulike former for markedsføring, PR og annonsering.

Det ble avholdt temakurs for 16 kinosjefer / mellomledere i London i mai 2004. Temaet var alternative driftsformer og ny teknologi.


Videreutdanning


FILM&KINO har i flere år samarbeidet med Høyskolen i Telemark om et kompetansegivende kurs i filmkunnskap, spesielt siktet mot ansatte på kinoer og i kultursektoren for øvrig. Vi planlegger nå et tilsvarende samarbeid med Høyskolen i Vestfold om et kurs med hovedvekt på økonomi og administrasjon. Kontakt Avdelingsdirektør Jørgen Stensland dersom du ønsker mer informasjon og / eller er interessert i å være med på kurset. Planlagt oppstart våren 2005.


Maskinistutdanning


FILM&KINO organiserer og betaler for sertifisering av kinomaskinister. Maskinister må gjennomføre FILM &KINOs brevkurs i tillegg til egen praksis, og de må avlegge en egen prøve. Kontakt gjerne Kinoteknisk konsulent Rolv Gjestland for nærmere informasjon.


Videokurs og seminarer


Hvert år arrangeres flere kurs og seminarer for videobransjen. Våren 2004 ble det arrangert to dagers konferanse med de 20 største aktørene i videobransjen samt distributører. Temaet for konferansen var "Fremtidens videoleiehandler", og både eksterne og interne foredragsholdere var invitert.

Kontaktperson kino: Avdelingsdirektør Jørgen Stensland


Kontaktperson video: Videokonsulent Erik Zmuda

Stipend til festivaler, messer og bransjearrangement


Som en del av kompetanseutviklingen og den enkeltes faglige utvikling og stimulans, deler FILM&KINO årlig ut stipend til deltakelse på festivaler, messer og andre bransjearrangement av faglig relevans. Stipendene er tilgjengelige for kinosjefer, kinomaskinister og videoforhandlere.

Kontaktperson stipend: Konsulentsekretær Grethe Næss


Annonse
Skroll til toppen