Annonse

Kinoteknisk ordliste B


baffel Plate eller vegg (gjerne lyddempet) hvor høyttaler (-elementene) er montert. Kan være frontplaten i en høyttalerkasse, eller en større plate/vegg hvor hele høyttaleren plasseres i utskjærte hull i platen. Baffelvegg, plassert like bak lerretet, er alltid en del av en THX sertifisert sal.bakgrunnsprojeksjon Projeksjon av speilvendte bilder på en gjennomskinnelig duk. For publikum, som sitter på den andre siden, vil projeksjonen forgå fra baksiden.bakgrunnsstøy I kino: Uønsket lyd i kinosalen på grunn av maskinstøy, ventilasjonsanlegg, støy fra omgivelsene osv.balansert linje Metode for å overføre signaler ved hjelp av to ledere (+ og -) og en skjerm (jord), for å motvirke påvirkning fra eksterne støykilder.basemateriale Bøyelig, klart filmmateriale som brukes som base for emulsjonsskiktet (s.d.). Eks.: nitratfilm, acetatfilm og polyester.bassområde (lyd). Frekvenser under 160Hz.Baud Mål på (digital) overføringshastighet. Vanligvis antall bits/sekund.Bell & Howell perforering Type perforeringshull der topp og bunn er rette, mens sidekantene er avrundet.bi-amp System der et 2-veis høyttalersystem drives av hver sin forsterkerkanal.bildefeltkrumning Linsefeil hvor de skarpeste bildene ligger på en krum overflate. Vanligvis økende med avstanden fra den optiske aksen (s.d.).bildeløfter Innretning på en kinomaskin som gir mulighet for å forskyve filmen i filmporten for å justere bildeutsnittet (på lerretet).bildevindu Åpning i filmporten for lyset fra lampehuset. Større åpning enn det største formatet som maskinen kan kjøre.binært tallsystem Tallsystem der det kun benyttes to tall, 0 og 1, og kombinasjoner av disse: 10,101,1001,10010110 osv.bit Et enkelt binært tall (0 eller 1).bit rate Antall bits/sekund i en datastrøm.B-kjede I kino: Betegnelse på lydkjeden etter forforsterkertrinnet. Inkluderer også akustikken (s.d.) i rommet hvor lyden gjengis.BKSTS British Kinematograph Sound and Televison Society. Engelsk organisasjon for film og TV ingeniører/teknikere.blafring Gjentakende variasjon i lystetthet eller bildestabilitet. Hurtigere variasjoner kalles flimring.blender (Lukker). I kinomaskiner: En innretning som stenger for lyset mens filmen trekkes ett bilde frem. Blender også lyset én (eller to) ganger mens bildet projiseres for å unngå flimring (s.d.).blendertall/åpning Enhet som angir lysgjennomgangen i et objektiv. Betegnes med "f". F.eks. f/1,2; f/2; osv. Jo lavere tall jo bedre lysgjennomgang.blimp Et lydtett kabinett eller boks for kameraer el.l. slik at lydopptakene ikke skal forstyrres av støyen fra kamera.blinking Se flakking.bloop Å sverte skjøten i et optisk lydspor for å unngå smell i lyden når skjøten kjøres gjennom kinomaskinen.blue-screen En blå bakgrunn som ikke eksponeres på negativet. Brukes når man vil erstatte bakgrunnen med en annen.BNC-plugg En type kontakt for koaksial-kabler.bobbin Plastkjerne som brukes til å spole opp ruller med film på.box office Amerikansk betegnelse på billettinntekter på kino.bps Film: Bilder Pr. sekund. Digital: Bits Pr Sekundbrannvernkanal Trang kanal mellom projeksjonsverket og filmboksene på en kinomaskin. Består av store metallvalser eller -skinner. Hensikten var å hindre eventuell brann i nitratfilm i å spre seg til filmspolene. Nyere maskiner har ikke brannvernkanaler.bremsevalse Valse på kinomaskiner som bremser filmen for å jevne ut den rykkvise bevegelsen filmen har (f.eks. i filmporten) før avlesning i lydhodet (både analoge og digitale)..brennvidde Avstanden fra sentrum i objektivet til brennpunktet. Gir et mål på objektivets evne til å forstørre bildet. Angis i mm eller tommer. Økende brennvidde gir mindre bilde og omvendt.briljans God lysstyrke/luminans og glans.brokopling Kople to forsterkerkanaler sammen til en kanal med høyere utgangseffekt.brum Uønsket lyd forårsaket av nettfrekvensen (50 eller 100Hz).buelampe Lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to elektroder.buffer Mellomlager av data i digitale systemer.buzz track Testfilm for bredde og sideveis justering av spaltebildet i optiske lydhoder.bypass En krets der signalene går rett gjennom et apparat uten å bearbeides.byte Enhet som består av 8 bits.båndpassfilter (bandpass filter). En krets som slipper gjennom frekvenser innenfor et bestemt område (kombinasjon av høypass- og lavpassfilter (s.d.).


Annonse
Skroll til toppen