Annonse

Kinoteknisk ordliste T-Z


tallerkensystem Se non-rewind.tannrem Rem av gummi med tagger på den ene eller begge flatene. Brukes bl.a. til å synkronisere de forskjellige delene i projeksjonsverket på mange typer kinomaskiner.tannstang Stang med tannkranser i endene. Brukes bl.a. til å synkronisere de forskjellige delene i projeksjonsverket på mange typer kinomaskiner.TAP Theatre Alignment Program Avdeling av THX som følger opp kopi og kinokvaliteten for filmer som har avtale med TAP.tavle Vegg, skapdør el.l. som inneholder de viktigste brytere sikringer, måleinstrumenter, indikatorlamper ol. i det elektriske anlegget.TDL (
Trusted Device List) En liste over sikrede enheter som tillates benyttet ved avspilling av en film.teaser En svært kort film for å annonsere en kommende kinofilm.Technicolor Tidligere et legendarisk to- og trefargesystem for film. I dag et navn på et filmlaboratorium.Technirama Anamorft (1,5:1) 35mm filmformat der filmen går horisontalt gjennom kamera/kinomaskin. Ligner forøvrig VistaVision (s.d.).teflon (fluon, PTFE). Syntetisk materiale med svært lav friksjonskoeffisient.telecine Apparat for å lage video/digitale bilder av en film.teleobjektiv Objektiv med relativt lang brennvidde. Gir relativt lite bilde ved projeksjon.tennapparat Apparat i xenonlampehus som gir kortvarig høy spenning for å få tent lysbuen mellom elektrodene i xenonkolber.termosikring Sikring som bryter strømmen i kretsen ved for stor varmeutvikling, og som kopler inn igjen når temperaturen har sunket under en viss verdi.testfilm Standard film laget etter nøyaktige spesifikasjoner. Brukes til å teste en eller flere av kinoanleggets funksjoner.THX Sertifiseringssystem for kinosaler, spesielt med tanke på lydkvaliteten. En del av Lucasfilm Ltd.THX-vegg Se baffeltidskode System for nøyaktig angivelse av posisjonen på en film eller en tape. F.eks. i antall bilderuter fra en gitt referanse, eller i timer:minutter:sekunder fra referansen.tinting Bakgrunnsfarging av sort/hvitt film. Ble en del brukt før fargefilm var tilgjengelig.TMS (
Theatre Management System ) Enhet som kontrollerer funksjoner/enheter for et kinoanlegg, inkludert SikkerhetsEnheter og SMS (s.d)Todd AO Betegnelse på 5 perf 70mm format laget fra 65mm negativer. Utviklet av Michael Todd på 1950 tallet.tonebanen Valse som filmen går over ved avlesningen av det optiske lydsporet. Tonebanen har felles aksling med svingmassen for å få jevnest mulig rotasjon.tonelampe (Exciter lamp). Lyskilden i det optiske lydhodet.tonelampeobjektiv Objektiv som fokuserer lyset fra lyskilden i det analoge optiske lydsporet (mikroptikk).trailer Kort film for å annonsere en kommende kinofilm.transformator Apparat for å endre vekelstrømspenning.transmisjon Brukes vanligvis om det å sende omformede/modulerte eller digitale signaler (radio/TV/telekomunikasjon etc.) som elektromagnetisk stråling.transportør Valse med tannkrans( er) for jevn fremdraging av filmen i projeksjonsverket.trapesoid forvrengning (Keystone effekt). Trapesformet forvrengning av det projiserte bildet pga. projeksjonsvinkelen.trefase strøm Vekselstrøm i tre ledere der strømtoppene er forskjøvet 120? i forhold til hverandre.treghet (om øyet). At bilder ?henger igjen? på netthinnen et lite øyeblikk etter at det er fjernet. Betingelse for at bildene på en film kan oppfattes som en sammenhengende kontinuerlig bevegelse.trekking Vertikalt utstrukkede bilder fordi blenderen har for stor åpning eller ikke er synkronisert med filmens rykkvise bevegelse. Sees best der kontrasten i bildet er stor (f.eks. hvit tekst på sort bunn).trinnlys Lys for hvert trinn i salen som markerer opptrinnene. Både av sikkerhetsmessige grunner og for å identifisere radnummer.Triptych (Tredelt bilde). Projeksjonssystem der tre synkroniserte kinomaskiner projiserer hver sin del av bildet på hver sin del av lerretet.trommelblender Blender i kinomaskinen med form som en trommel.trykkskinne Fjærbelastede skinner i filmporten som presser på filmens perforering for å holde filmen stille mens bildet projiseres.trykkvalse Valse som holder filmen på plass over transportørenes og rykkhjulets tenner.


Ultra Stereo Firma som bl.a. lager prosessor for analog stereo lyd, og andre produkter for bruk på kino.undertekster Tekst (vanligvis oversettelser) som er etset eller kopiert inn i underkant av bildene på filmen.


VDA Video Distribution Amplifiervekselstrøm Strøm som veksler mellom positive og negative verdier.versjonering (se dubbing).VHS Video Home System Videoformat i kassetter med ½- tape.vidvinkelobjektiv Betegnelse på et objektiv med relativt kort brennvidde. Gir relativt store bilder ved projeksjon.Vista vision Filmformat der filmen går horisontalt gjennom kamera/kinomaskin. 8 perf.hull/bilde. Ble tidligere brukt en del til filmopptak pga. den høye bildekvaliteten. I dag lite i bruk.voksing Pålegging av voks på perforeringsdelen av kinofilm, for at den skal gå glattere gjennom kinomaskinen.


Wavelet Betegnelse på et kompresjonsmetode for digitale signaler (bilder). (f.eks. JPEG2000)white noise (hvit støy). Støy som fordeler seg slik at energi pr. svingning er konstant i hele spekteret.WideScreen Filmformat med høyde/breddeforhold på 1:1,66 (europeisk) eller 1:1,85 (amerikansk).wolfram (W). Metall med høyt smeltepunkt.woofer Høyttaler (-element) for gjengivelse av lave frekvenser.wow Langsomme avvik i frekvensgangen.WS Forkortelse for WideScreen (s.d.).


xenonkolbe Likestrøms gassutladningslampe der elektrodene er innebygget i en kvartskolbe med xenongass under høyt trykk. Eksplosjonsfarlig!XLR-plugg Profesjonell multikontakt med låsemekanisme. Normalt 3 pinner, for balanserte lydsignaler.


zoomforsats Forsats til objektiv som muliggjør en kontinuerlig variasjon av brennvidden innenfor et begrenset område.zoomobjektiv Objektiv som har mulighet for kontinuerlig variasjon av brennvidden innenfor et begrenset område.


Annonse
Skroll til toppen