Annonse

Kinoteknisk ordliste A


Finner du ikke ordene du leter etter, eller ved feil i ordlisten, kontakt
Rolv Gjestland.1570 70mm filmformat med 15 perforeringshull pr bilde (f.eks IMAX)16:9 Widescreen TV format. Høyde/breddeforhold 1:1,78.3-D film Projeksjon av bilder på et lerret som ved hjelp av optiske illusjoner oppfattes som tredimensjonale.4:2:4 Fire-to-fire Betegnelse på lytting til en lydmiks gjennom en matrix koder (4:2) og en matrix dekoder (2:4) for å sjekke effekten av kodingen/dekodingen av 4 kanaler på to lydspor.4:3 Angir bredde/høydeformatet på et standard TV bilde.5.1 Betegnelse på antall kanaler i digitale lydsystemer. 5 kanaler med full frekvensbredde (20Hz-20kHz) pluss dypbass (0,1 kanaler)7.1 Betegnelse på antall kanaler i digitale lydsystemer (se 5.1). Brukes bl.a. i SDDS.870 70mm filmformat med 8 perforeringshull pr bilde (f.eks. Iwerks)


aberrasjon (linsefeil). Feil og svakheter i optikk eller optiske systemer som forårsaker deformasjoner i bildet.absorbsjon (lyd). Omdanning av lydenergi til varmeenergi.absorbsjonsfaktor (lyd) Hvor stor del av lydenergien som blir absorbert når lydbølgen treffer en flate. 0=Helt reflekterende, 1=Helt absorberendeAC Se vekselstrømAC-3 Audio Coding 3 Dolby?s digitale komprimering for bl.a. Dolby Digital filmlyd.Academy filter Filter i mono lydanlegg som demper diskanten etter Academy standard.Academy format Format med høyde/breddeforhold på 1:1,37. Lite i bruk nå. Tidligere benevnt Normalformat.Academy leader Starttom med nedtelling i fot fra 11 – 3. 16 bilderuter/tall.Academy standard Standard utarbeidet av American Academy of Motion Picture Arts and Science.acetatfilm Sikkerhetsfilm. Basematerialet laget av celluloseacetat.adapsjon Betegner synets evne til å tilpasse seg ulike lysnivåer.adapter En enhet som får to andre enheter til å passe sammen.A/D converter Analog til digital konvertering. Konvertering av analoge til digitale signaler-additiv fargeblanding Blanding av farger der fargen dannes ved å addere flere farger. Rød+grønn+blå gir hvit. Bilder for TV, video og digital projeksjon dannes ved additiv fargeblanding.ADR Automated Dialog Replacement. Brukes for å synkronisere dialogen når den legges på i etterarbeidet med en film.AES
Audio Engineering Society. Organisasjon for lydingeniører/teknikere.AES/EBU Grensesnitt (interface) for digital lyd, utviklet av AES og EBU.Agfacolor Fabrikkmerke for et fargefilmsystem.A-kjede I lydanlegg på kino betegnelse på lydkjeden frem til og med forforsterkeren. I kinolyd: Hovedsakelig lydhode og forforsterker.A-kopi En kopi som brukes for å kontrollere laboratorieprosessene (farge, lyd, synkronisering osv.)akromatisk linse Linse som er korrigert for fargefeil. Se også kromatisk aberrasjon.akt Betegnelse for størrelsen på en rull med kinofilm. Før 1000ft (=305m). Nå brukes 2000ft (=610m).aktiv deling Deling av signalene til høyttalere før forsterkerne, slik at bass og diskant (og evt. mellomtone) forsterkes hver for seg. Motsatt: passiv deling.akustikk I kino: Farging av lyden som følge av salens utforming, materialvalg osv.akustisk tilbakekopling (feedback). En lydsløyfe der lyden fra en høyttaler blir oppfanget av en mikrofon, forsterket og gjengitt i den samme høyttaleren. Høres som en hylende lyd.algoritme En matematisk modell som f.eks. brukes for komprimering av digitale signaler (lyd, bilde osv)anaglyf prosess Metode for å lage 3-D bilder med to bilder med komplementærfarger forskjøvet i forhold til hverandre. Ved betraktning brukes briller med de samme fargene i hvert sitt glass. Gir sort/hvit 3-D bilder.anamorfotisk forsats (anamorfot). I kino: Forsats til objektiv som øker bredden på det projiserte bildet uten å endre høyden. Til CinemaScope film brukes en 2:1 anamorfot som dobler bredde/høydeforholdet. Til D-kino brukes andre komprimeringsforhold.animasjon Enkeltbildeteknikk der motivet endres litt for hvert bilde slik at det ved projeksjon fremstår som kontinuerlig bevegelse. Eks. tegnefilm, leiranimasjon, pixilasjon osv.


anode Positiv polANSI
American National Standards Insitute. Betegelse på amerikanske standarder.ANSI lumen Betegnelse på hvor mye lysutbyttet fra en videoprojektor.ANSI standard Standarder utarbeidet av American National Standards Institute.antiflimmerblad Ekstra blad(-er) som settes på blenderen i en kinomaskin for å øke bildefrekvensen og derved redusere flimringen.antirefleksbelegg Tynt belegg på objektiver eller glass for å redusere lystap pga. refleksjon i overflaten.apertur (-plate) I kinomaskinen betegnelse på en (format-)maske som settes inn for å begrense lyset fra lampehuset til det formatet som skal kjøres.apostilb (asb.). Enhet for diffus lysrefleksjon. 1 asb = 0,318 cd/m² (se candela/m²).APTX100 Komprimeringsformat som bl.a. brukes til DTS digitallydarbeidskopi En filmkopi laget på et tidlig stadium, der klipping, lydlegging, effekter osv. ikke er endelig.ASA standard Standard utarbeidet av American Standards Association (1930-66).ASC American Society of Cinematographers. Organisasjon for filmfotografer.asimuth I optisk lydhode: Vinkelen som spaltebildet treffer lydhodet med.aspect ratio Forholdet mellom høyden og bredden i et bilde.astigmatisme (brytningsfeil). Linsefeil hvor en linje som ikke ligger i den optiske aksen (s.d.) blir gjengitt på lerretet som to atskilte linjer.asynkronmotor Vekselstrømsmotor. Varierer noe i hastighet med belastningen.Atrac Komprimeringsformat fra Sony, som bl.a. brukes på SDDS lyd.


Annonse
Skroll til toppen