Annonse

S-kino blir permanent tilbud

S-kino har vært et prøveprosjekt over 3 år med oppstart i 2002. Prosjektet startet opp med 8 kinoer, og per i dag


er 13 kinoer med i ordningen. Det foreligger en egen evalueringsrapport for S-kino prosjektet som kan tilsendes på forespørsel.


Annonse
Skroll til toppen