Annonse

Slik er nordmenns videovaner

Nå er nordmenns adferd rundt videogram kartlagt på nytt, ett år siden forrige gang. «Kjøp og leie av film på VHS og DVD» – eller Videoundersøkelsen 2003 som den også kalles – er foretatt av Bengal Consulting på vegne av FILM&KINO/Videoprosjektet.


Hensikten er å skaffe mer informasjon om blant annet hvem som kjøper og leier videogrammer, hvilket format de foretrekker og en lang rekke faktorer knyttet til kjøpsbeslutningen.


Merk at tallene og prosentandelene er basert på frivillige svar fra forbrukerne, og således ikke representerer noen konkret «over disk»-omsetning.


REKORDMANGE


I 2002 leide vi totalt 28 millioner filmer på DVD og VHS, for 2003 ligger prognosene to millioner høyere, på 30 millioner stykker.


– Antall mennesker som ser filmene sammen har også økt fra 2,7 i 2002 til 2,8 i 2003. Dette betyr at seertallet, som for leievideo i 2002 var på 75 millioner, ifølge den nye undersøkelsen vil øke til rundt 114 millioner. Enhver utvalgsundersøkelse kan inneholde feilmarginer, men veksten i leiefilmmarkedet er fortsatt stor, så jeg ser ikke bort fra at vi i 2003 iallefall kommer opp i over 100 mill. påsyn, sier FILM&KINOs videokonsulent Erik Zmuda.


Her er noen hovedtrekk:


– Nordmenn over 15 år ser ifølge den nye undersøkelsen i gjennomsnitt 23 videofilmer i året, noe som tilsvarer 2,8 videofilmer i måneden. Her er altså ikke barnas videobruk tatt med. Til sammenligning går vi i gjennomsnitt på kino 2,6 ganger i året.


– Den typiske norske videokunden som kjøper eller leier film på DVD og/eller VHS er mellom 15 til 39 år.


– Stort utvalg, lave priser og at butikken er nær hjemmet er de viktigste grunnen til at et salgs- eller utleiested velges fremfor et annet.


– Kun en til fem % av kundene vektlegger kunnskapsrik og hyggelig betjening som årsak til at en butikk velges.


– Lojaliteten til utsalgsstedene er meget lav for både VHS og DVD, enten det er kjøp- eller leie av de to formatene.


DVD STØRST: Markedet for utleie av DVD-filmer slår for første gang utleie av VHS. 46 % av alle filmer som leies i 2003 er VHS, mens 54% er DVD-filmer. I 2002 var hele 63% av utleiefilmene VHS-filmer, mens 32% var DVD-filmer. På kjøpefilmsiden øker også forskjellene dramatisk, bare 28% av omsetningen kommer i 2003 fra VHS, mens 72% kommer fra DVD, mens i 2002 kom 66 % av omsetningen fra VHS og 42 % fra DVD.


MENN = DVD, KVINNER = VHS. 40 % av mennene oppgir at de kjøper eller leier DVD, mens bare 27 % kjøper VHS. 36 % leier VHS. Kvinner foretrekker primært å leie VHS. Her oppgir 43 % at de leier og 36 % kjøper VHS, mens kun 32 % kjøper og 34 % leier DVD. Totalt seertall for både VHS- og DVD-filmene kan ende på ufattelige 84 millioner. Det betyr at alle mennesker over 15 år i Norge gjennomsnittlig ser 23 leiefilmer årlig.


UNGE ELSKER VIDEO. Det er ungdom mellom 15-29 år som er storforbrukere av DVD, hele 69 % oppgir at de leier videofilm på DVD. 55 % kjøper DVD og like mange leier VHS-filmer. Kun 29 % kjøper VHS i denne aldersgruppen. Unge ser hovedsakelig video sammen med venner og de er i gjennomsnitt 2,9 personer sammen som ser hver film.


30-ÅRINGER STORFORBRUKERE. Leiefrekvensen synker betydelig med økende alder. I aldersgruppen 30–39 år er kjøpefilm-markedet på DVD størst, her oppgir 45 % at de kjøper DVD mens 42 % leier. Denne aldersgruppen kjøper også mest VHS-film av alle; hele 41 % oppgir at de kjøper VHS. 43 % leier. Aldersgruppen 30–39 år ser oftest video sammen med kjæresten.


6 AV 10 HAR DVD. 62 % av de spurte har DVD-spiller, mot 51 % på landsbasis. 65 % av de spurte har hjemme-PC med DVD-spiller, mens riksdekningen er på 60 %. 33 % av de spurte har PlayStation, riksdekningen er 27 %. Folk som leier/kjøper VHS/DVD er altså bedre dekket med avspillingsutstyr enn befolkningen forøvrig.


OVERLAPPING MELLOM KUNDEGRUPPER:


– Blant mennesker som oppgir at de leier VHS, svarer 52 % at de også leier DVD. De kjøper også VHS- filmer (51 %), men i sjeldnere grad DVD-filmer (39 %).


– Blant mennesker som oppgir at de kjøper VHS, sier 63 % av de spurte at de også leier VHS. Videre kjøper også denne gruppen relativt mye film på DVD (46 %), mens de leier færre DVD-filmer (37 %).


– De som leier DVD, kjøper også DVD-filmer (71 %). Denne gruppen leier også mye VHS (55 %), men kjøper betraktelig færre VHS-filmer (31 %).

– De som kjøper DVD, leier også mye film på DVD (73 %), men interessen for VHS er betraktelig lavere (42 og 40 % for hhv. leie og kjøp).

LEIEFILM, VHS:


– VHS leies primært i videobutikken (53 %), storkiosk (32 %) eller bensinstasjon (10 %) og vi foretrekker det utleiestedet som ligger nærmest der vi bor (63 %). Stort utvalg (29 %) er viktigere enn hyggelig betjening (5 %).


– To av tre filmer leies på impuls der og da (64 %), mens en av fire (25 %) bestemmes samme dag før man kommer til utleiestedet.


Undersøkelsen anslår at det ble leid ut ca 14 mill. VHS-filmer i 2003. Hver film sees av mellom 3,6 og 2,5 personer. Tilsammen kan dette komme opp i rundt 42,7 millioner seere, bare på VHS, noe som tilsvarer at hver nordmann over 15 år i gjennomsnitt ser leide VHS-filmer 11 ganger i år.


LEIEFILM, DVD:


– De som leier film ofte, foretrekker DVD. Unge leier oftere film enn eldre og menn leier oftere DVD enn kvinner.


– DVD leies primært i videobutikken (58 %), på samme måte som VHS, mens færre leier DVD i storkiosk (27 %). Like mange leier DVD og VHS på bensinstasjon (10 %). Åtte av ti har et fast utleiested i nærheten av hjemmet, og 30 % er opptatt av at utleiestedet skal ha et stort utvalg av filmer.


– Mange leier flere DVD-filmer enn før. Hele 27% sier de leier flere filmer enn tidligere, mens bare 10 % sier de leier flere VHS- filmer.


Undersøkelsen anslår 16 mill. DVD-utleier i 2003. Hver DVD-film sees av litt færre mennesker enn VHS-filmene; mellom 2,9 og 2,4 personer. Tilsammen kan antall seere komme opp i hele 64 millioner på DVD, noe som tilsvarer 11 videoseanser foran skjermen med leid DVD i spilleren, per person over 15 år.


KJØPEFILM, VHS:


– De som kjøper VHS oppsøker i liten grad faste butikker for å kjøpe videofilm, VHS kjøpes like gjerne i dagligvarebutikk (15 %) som i videobutikk (13 %), på postordre (10 %) eller på storkiosk eller bensinstasjon (hhv. 7 og 6 %). Grunnen til at man velger som man gjør er stort utvalg (21 %), nær der man bor (22 %) og lave priser (22 %). Lave priser er viktigere jo yngre man er og viktigere for kvinner enn menn.


– VHS kjøpes også på impuls, på samme måte som VHS leiefilm. 27 % planlegger på lengre sikt og bestemmer seg for å kjøpe en video tidligere enn dagen før.


KJØPEFILM, DVD:


– De som kjøper DVD har heller ikke etablert faste vaner for hvor man kjøper DVD-filmene sine, men de vanligste kjøpsstedene skiller seg noe fra stedene der man kjøper VHS. For DVD ligger videobutikken på topp med 15 % (13 % VHS), 13 % kjøper i dagligvarebutikk (15 % VHS), 10 % kjøper i musikkforretning og 9 % kjøper i elektrobutikk (på de to sistnevnte kjøper nesten ingen VHS). 6 % kjøper DVD over Internett, mens kun 2 % kjøper VHS på denne måten. Videoklubb/postordre er mindre viktig for DVD-kjøperne (6 %) enn for VHS-kjøperne (10 %)


– Lave priser, stort utvalg og beliggenhet i nærheten av hjemmet er også her de viktigste grunnene til at man benytter det kjøpsstedet man gjør.


– Både DVD og VHS kjøpes primært på impuls (hhv. 61 og 62 %). 27 % (samme som for VHS) planlegger på lengre sikt og bestemmer seg for å kjøpe tidligere enn dagen før.

Annonse
Skroll til toppen