Annonse

Låneordning for kjøp av utstyr til digital reklamevisning

Låneordningen opprettes til følgende vilkår:

1. Lånet skal benyttes til utstyr som tilfredsstiller kravene til å vise digital reklame.

2. Renten settes til 2,0 %.

3. Lånet betales ned over tre år (= vanlig avskrivningstid for denne type utstyr) med halvårlige avdrag.

4. Det stilles kommunal garanti, bankgaranti eller annen tilfredsstillende sikkerhet for lånet.

5. Tilbudet gjelder frem til 1. januar 2006.

Søknadsskjema for lån finner du
her .

Annonse
Skroll til toppen