Annonse

På lederplass: FILM&KINO – under lupen

Utvalget skal innen 7. desember i år gjennomgå og komme med forslag til eventuelle endringer innenfor fem områder som er nærmere spesifisert i mandatet. Blant disse er punkt 2 særlig viktig for FILM&KINO. Her fastslås det at utvalget skal:

”Vurdere ansvarsfordelingen mellom de statlige virksomheter på filmområdet (Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling) og forholdet til andre virksomheter (Norsk kino- og filmfond, FILM&KINO, Nasjonalbiblioteket, Filmskolen, Filmkommisjonen, kommunene og eventuelle andre virksomheter). Foreslå eventuelle endringer i det samlede offentlige virkemiddelapparatet for å oppnå profesjonalisering og god ressursutnyttelse i alle ledd.”

I praksis betyr dette at både avgiften til Norsk kino- og filmfond og FILM&KINOs virksomhet skal vurderes. Hovedparten av FILM&KINOs virksomhet finansieres som kjent av en avgift på omsetning av film i næring, og det er altså denne som skal vurderes.

Departementets målsetting er ”å hente ut gevinst gjennom rendyrking og effektivisering av tilskuddsforvaltningen”. Forslag til endringer skal bl.a. ”legge til rette for en mer effektiv bruk av statens ressurser”.

Kulturministeren har ved flere anledninger understreket at ”hver innspart krone skal gå til produksjon av norsk film”. FILM&KINO driver ikke med produksjon, men med formidling av film, nærmere bestemt med distribusjon og visning.

Vi går en spennende høst i møte.

Lene Løken


adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen