Annonse

– Samarbeid gir styrke

Av Lene Løken, adm. direktør i FILM&KINO

Det kommunale kinosystemet har vært en styrke for Norge. Men det har en svakhet: Hver kommune drifter for seg. Det gjør hver enkelt kino til en liten og sårbar enhet. Norsk Kinodrift AS er så langt det eneste selskapet som har spesialisert seg på å drive kino for kommunene, for derved å gi dem stordriftsfordeler. Enkelte små kinoer har inngått samarbeidsavtaler, i hovedsak om programmering. Men felles driftenheter har vi ellers sett lite til.

Alta og Tromsø har sendt ut en pressemelding der de lister opp fordeler som burde få andre kommuner til å tenke seg om. Vi nevner i fleng:

– Profesjonalisering

– Bedre kompetanseutnytting

– Effektivisering i administrative stillinger

– Større markedsposisjon

Norske kinoer står foran store utfordringer. Kampen om publikum har lenge vært hard, og inntjeningen er heller ikke som den burde være. Følgelig er det all grunn til å se på egen organisering. Særlig med tanke på den forestående digitaliseringen.

Det er vanskelig å tenke seg en digitalisering av kinoene i Norge uten noen organisatoriske grep. Vi har i dag ca. 230 kinobedrifter, de fleste av dem er små. Skal vi få alle med i en digital fremtid, trenger vi et spleiselag der også offentlige midler inngår. Men vi trenger også en nettverksorganisering, der flere kan trekke på hverandres kompetanse, og der de største kinoene blir hjørnesteiner i sitt distrikt.

Alta og Tromsø har begynt på et spennende samarbeid. Resultatet, mener de to kinostyrene, vil bli et bedre kinotilbud for innbyggerne. Intet mindre.

Annonse
Skroll til toppen