Annonse

Kurs og seminarer

Grunnkurs


FILM&KINO har utviklet kurstilbud for kinosjefer og mellomledere på flere nivåer. Det tilbys grunnkurs for nyansatte kinosjefer / mellomledere og videreutdanning for etablerte kinosjefer / mellomledere. Grunnkurs utlyses hvert år og gjennomføres vanligvis i november dersom det er nok påmeldte.

Programmet omfatter FILM&KINOs virkeområder og støtteordninger, oversikt over situasjonen for kinoer i Norge i dag, filmleieavtaler og -forhandlinger, lokal drift, filmanalyse, programmering av film og markedsføring. I tillegg får kursdeltakerne en gjennomgang av gode verktøy som Filmweb, Filmlex og de forskjellige rapporteringssystemene.


Temakurs


FILM&KINO arrangerer temakurs for kinosjefer / mellomledere. Kurset varer fra 1 til 3 dager, og tema varierer fra år til år. De siste årene har det for eksempel vært arrangert temakurs om markedsføring med begrensede midler og om alternative driftsformer og ny teknologi.


Videreutdanning


FILM&KINO har i flere år samarbeidet med Høyskolen i Telemark om et kompetansegivende
kurs i filmkunnskap, spesielt siktet mot ansatte på kinoer og i kultursektoren for øvrig. Vi har nå et tilsvarende samarbeid med Høyskolen i Vestfold om et
kurs med hovedvekt på økonomi, organisering og markedsføring.

Kontakt Avdelingsdirektør Jørgen Stensland dersom du ønsker mer informasjon og / eller er interessert i å være med på kurset.


Maskinistutdanning


FILM&KINO organiserer og betaler for sertifisering av kinomaskinister. For å bli sertifisert maskinist, må man gjennomføre
FB Fjernundervisnings kurs i kinoteknikk, i tillegg til praksis på en kino. Etter gjennomført brevkurs og praksis, kan man gå opp til sertifiseringsprøve.


Det stilles minimumskrav til karakterene fra brevskolen for å få gå opp til prøve. Praksisperioden vil variere etter hvor lett man lærer, og type anlegg man har praksis på. 100-200 timer er vanlig. Kontakt gjerne kinoteknisk konsulent Rolv Gjestland for nærmere informasjon.


Videokurs og seminarer


Hvert år arrangeres flere kurs og seminarer for videobransjen. Den siste tiden har det for eksempel vært gjennomført en konferanse med tema "Fremtidens videoleiehandler".


Kontaktperson kinorådgiving og kurs: Avdelingsdirektør Jørgen StenslandKontaktperson videorådgiving og kurs: Videokonsulent Erik Zmuda


Stipend til festivaler, messer, kurs og bransjearrangement


Som en del av kompetanseutviklingen og den enkeltes faglige utvikling og stimulans, deler FILM&KINO årlig ut stipend til deltakelse på utvalgte festivaler, messer, kurs og andre bransjearrangement av faglig relevans. Stipendene er tilgjengelige for kinosjefer, kinomaskinister og videoforhandlere.


Kontaktperson stipend: Førstekonsulent Nina Steenland


Annonse
Skroll til toppen