Annonse

Bygg digitalt på Vestbanen (Kronikk i Aftenposten 13.10.06)

Av: Rolv Gjestland og Lene Løken, FILM&KINO

I Kulturstrategi for Oslo (Byrådssak 69/06) som er under behandling i Kultur- og utdanningskomitèen, skriver byrådet om Deichmanske bibliotek: ” Ny teknologi kan bidra til å gjøre eldre samlinger tilgjengelig for flere gjennom digitalisering. Som et teknologisenter for kunnskap og kommunikasjon er bibliotekene en viktig arena, ikke minst for barn og unge. Byrådet har ambisjoner om å videreutvikle dette videre i et nytt hovedbibliotek”.

Kino og bibliotek


Dette gir spennende muligheter, ikke minst sett i forhold til at Byrådet har en annen kulturbedrift som nå digitalisering. Oslo Kinematografer (OK), er som en av 12 kinobedrifter i Norge, med på et digitalt forsøksprosjekt som er delfinansiert av FILM&KINO. Som ledd i dette prosjektet er nå fire av OKs kinosaler digitalisert (Colosseum 1 og 2 og Saga 1 og 4). Prosjektet løper frem til 1. mai neste år, og vil antagelig bli utvidet.

Det betyr at OK, som for øvrig ikke er nevnt i kulturstrategiene, skaffer seg verdifull kompetanse foran den store digitaliseringen av norske kinoer som er forventet å komme i løpet av en fem års periode. Dette er kompetanse som er viktig, ikke bare for kinoen selv, men som også kan utnyttes i et felles digitalt senter for kino og bibliotek.

Byrådet skriver i sin Kulturstrategi: ”I samarbeid med kunnskaps- og kulturinstitusjoner og næringslivet ønsker byrådet å utrede mulighetene for en sterkere satsing på bruk av ny teknologi i kunst- og kulturformidlingen. En digitalisering av kulturarven vil gi nye opplevelsesdimensjoner og være aktuell i forhold til undervisning, forskning, vis-à-vis turister og det brede publikum”.

Museum og konferanser


I de foreliggende planer for utbyggingen av Vestbanen er også Stenersenmuseet trukket inn.

Ved å bygge et digitalt opplevelsessenter med saler og anlegg som kan benyttes både av kinoen, av biblioteket og av museet, kan denne visjonen realiseres på en måte som kommer det store publikum til gode. Samtidig har man da etablert det store konferansesenteret man i Oslo lenge har planlagt, et konferansesenter som med sin digitale teknologi vil vekke internasjonal oppmerksomhet og vil kunne brukes både til undervisning og som turistmagnet.

Kinoene er viktig i dette bildet. Kinoen er selve limet, fordi kinoen med sine mange saler vil være den felles arena som brukes av alle. Kinoen vil også ha en viktig funksjon når det gjelder å trekke inn ungdom som de andre kulturinstitusjonene har vanskeligere for å komme i kontakt med.

Undervisning


Vi vet at boken og filmen ofte har samme utspring. Mange av de mest populære filmene opp gjennom tidene er adapsjoner av god litteratur. Samtidig vet vi at filmen tar opp i seg mange kunstarter, og ligger den bildende kunsten nær. Vi går nå inn i en tid med konvergens mediene imellom hvor den interaktive bruken av slike konvergerte medier åpner for helt nye opplevelser. Ikke minst for barn og unge gir dette spennende muligheter som også kan brukes i undervisning.

En av de trender vi har sett blant unge, særlig gutter, de siste ti årene, er at bruken av spill øker. Samtidig vet vi at unge gutter leser lite og vi ser nå også at de går mindre på kino enn de gjorde tidligere. De digitale gutteromsaktivitetene synes å overta. Ja, noen går lenger enn som så. Enkelte kinoer med digitale anlegg, leier nå ut salene til bruk for spill på stort lerret.

I et multimedialt digitalt senter ville man uten vanskeligheter kunne inspirere de unge til å la seg lede fra det ene mediet til det andre. Fra boken til filmen og videre inn i billedkunst og andre kunstarter. Og ikke bare de unge, en slik medial reise ville kunne by på store og uventede opplevelser for de fleste av oss.

Den digitale fremtiden er her allerede. Planene på Vestbanen foreligger. Det er bare et spørsmål om å foreta de rette grepene. Oslo kan være en teknologiske foregangsby, allerede når det nye sentret på Vestbanen åpner.

Annonse
Skroll til toppen