Annonse

Kosmorama 19.-25. april 2007

Som ny festival har Kosmorama vært opptatt av å finne sin egen profil og definere klare satsningsområder. Trondheim internasjonale filmfestival er derfor basert på fire grunnsteiner: Film, fest, talent og teknologi. Vi vil fortsatt være en filmfest for folket og en folkefest for filmen. Kosmorama ønsker å være en arena der publikum og bransjen møtes. Vi bygger tiltrengte broer mellom de ulike delene av bransjen, og lar amatører og profesjonelle møtes for å utveksle ideer og erfaringer. Kosmorama skal også bidra til å øke oppmerksomheten om Trondheim som turistmål, universitetsby og som et teknologisk kraftsentrum.


FILM

Kosmorama byr på rundt 90 internasjonale, nasjonale og regionale filmer. Hovedprogrammet er satt sammen av fire anerkjente filmkjennere som reiser jorden rundt for å plukke det beste av det beste. I tillegg kommer en rekke sideprogrammer og kortfilmfestivalen Minimalen. Vi trekker filmen ut av kinomørket og ut i bybildet – Kosmorama er en festival som preger hele byen.

FEST

Kosmorama foregår ikke bare i kinosalene. Vi har en rekke arrangementer som setter filmopplevelsen i et nytt lys. I år tar vi i bruk Nedre Elvehavn og Dokkhuset som festivalarena og setter blant annet fokus på musikkfilm.

En musikalsk filmopplevelse blir det når Charlie Chaplins storslagne City Lights (1931) vises i Olavshallen, akkompagnert av Trondheim Symfoniorkester. Pirbadet blir forvandlet til landets råeste og våteste kinosal, hvor vi viser Pirates of the Carribean: The Curse of the Black Pearl(2003) på vårt 200 m2 store lerret.

Kanonprisen


Kanonprisen er filmbransjens egen bransjepris hvor fagforbundene kårer de beste av de beste. I år smeller Kanonene i det sagnomsuste røde, runde Studentersamfundet. I et show fullt av overraskelser deler vi ut til sammen 11 priser.

TALENT

Kosmorama retter seg inn mot den skapende kjernen, filmskaperne og produksjonsmiljøet. Kosmorama er ikke bare en festival for den ferdige filmen, men også en arena for filmer som er under utvikling, morgendagens filmer og morgendagens filmskapere.

Vi fortsetter med kortfilmkonkurransen Årets Kosmonaut for de inntil 19 år. Nytt i år er at vi også skal dele ut pris til årets beste dataspill designet og programmert av barn og unge i samme aldersgruppe. I Filmstuntet lager deltagerne film i løpet av 48 timer, og i Filmpitchen får årets beste filmidé 100.000 kroner i utviklingsstøtte.

Til neste år runder Den Norske Filmskolen på Lillehammer 10 år, og i samme periode har norsk film opplevd å gå fra hatobjekt til publikumssuksess. Er det en sammenheng, eller tilfeldigheter? Kosmorama retter søkelyset mot betydningen av Den Norske Filmskolen.

Talentutviklings-seminar


Einarsson-utvalget slår fast at det må satses mer på talentutvikling i norsk film. Hvordan utvikler og foredler vi de beste filmtalentene slik at Norge blir en filmnasjon med filmer i Berlin og Cannes? Hvem har ansvaret for å utvikle og ivareta talentene: Filmskolen, filmutviklingen, konsulentene i filmfondet eller produsentene? Hvor skal vi ta pengene fra, og er det igjen Danmark som skal vise vei?

TEKNOLOGI

Digital kino


NORDIC-prosjektet har vist digital kino i Norge siden sommeren 2006. Testen har vært meget vellykket og er nå kommet så langt at vi vil dele våre resultater. Vi inviterer presse, bransje og publikum til en to timers gjennomgang av hvor vi står og hvor vi går: Kino 2.0, teknologi og distribusjon – etterfulgt av demonstrasjonsvisninger. Ansvarlig for seminaret er professor Andrew Perkis ved NTNU i Trondheim.

Utvikling av en spillbransje i Norge


Dataspill er en internasjonal industri i vekst. Spill har klare paralleller til film, både måten den utvikles, produseres og distribueres. Hvordan kan Norge utvikle en bærekraftig spillindustri? Kosmorama arrangerer i samarbeid med NTNU og Sør-Trøndelag fylkeskommune et seminar med fokus på utdanning, produksjon, finansiering og distribusjon av dataspill.

I tillegg har vi kapret vår egen globale spilltrotter Jonas Alsaker Vikan. Han forteller om trendene innen ungdoms kommunikasjonsvaner. Hvordan forholder ungdom seg til filmen blant alle nye medier?

Digital film – piratenes oase eller bransjens redning?


Med film i digitalt format øker også frykten for ulovlig nedlasting og piratkopiering av film. Men hva er det egentlig vi frykter? Kosmorama retter i samarbeid med FILM&KINO søkelyset på hvordan det digitale formatet både medfører økte muligheter for ulovlig bruk av film, samtidig som det også åpner opp for nye muligheter for distribusjon og formidling av film.

Virtuelle Trøndelag


Kosmorama sparker i gang ”Virtuelle Trøndelag” – et spennende og nyskapende IT-prosjekt hvor deler av Trondheim og helt nye bydeler skal gjenskapes i en virtuell verden. Kosmorama inviterer studenter fra en rekke fagretninger innen design, programmering, arkitektur, psykologi, kunst, media og andre fagretninger som har lyst til å bidra. De vil komme sammen i grupper for å jobbe med å utvikle første del av ”Virtuelle Trøndelag”. Kosmorama ledes av canadiske Stacey Spiegel (Immerson) og Helge Gallefoss (Workzone).

ANDRE SEMINARER


Veien videre for norsk film


Vi er inne i en tid med store omveltninger for norsk film. Like før påske kommer filmmeldingen hvor regjeringen legger frem sine planer for norsk filmpolitikk. Kosmorama er bransjens første anledning til å kommentere og diskutere veien videre for norsk film. Kulturminister Trond Giske innleder seminaret.

Filmkick


Location Norway har med støtte fra FILM&KINO introdusert salg av kvalitetsfilmer på DVD i flere av sine kinokiosker. Hvordan dette har gått vil Location Norway og FILM&KINO presentere umiddelbart etter seminaret om digital film.

Film som næring


Film er kultur, men film er også en næring i vekst. Kosmorama og Midtnorsk filmfond inviterer til et seminar om film som næring, hvor vi blant annet ser på investeringer i film, film som sponsorobjekt og produktplassering i film.

REISESTØTTE TIL KINOSJEFER

Det vil også i år bli gitt reisestøtte til kinosjefer i samarbeid med FILM &KINO. Vi har en begrenset pott, så her gjelder det å være først til mølla. Kinosjefer har mulighet til å få dekket inntil 3000,- av reisekostnadene (egenandel kr. 1000,-). Det lønner seg med andre ord å bestille billetter så tidlig som mulig.

Søknad sendes
bente@kosmorama.no før 1. april.

Følg med på
www.kosmorama.no. Velkommen til Kosmorama 2007!

Bente Maalen


Festivalkoordinator

Annonse
Skroll til toppen