Annonse

Filmfokus: Filmprogrammer for nærradio på Mediaserveren

Det lages radioomtaler annenhver måned for rundt 60 filmer per år. Programmene er for tiden ved Siss Vik og Eirin Venås Sivertsen. Filmfokus er gratis å bruke for alle nærradioene, og produseres med tanke på radiostasjoner som ikke har mulighet til å få sett filmene på pressevisninger slik at de kan lage sine egne omtaler.

Oversikt over tilgjengelige filmomtaler finnes på FILM&KINOs hjemmesider. I tillegg vil det bli sendt ut informasjon på e-post til alle nærradiostasjoner som er interessert etter hvert som programmene lages. For å komme på e-postlisten kan man kontakte
post@kino.no. Merk e-posten med FILMFOKUS i emne-feltet.

Tips gjerne din lokale nærradiostasjon om dette!

Nina M. Bræin


Informasjonskonsulent

Annonse
Skroll til toppen