Annonse

Høringen støtter FILM&KINO

99 høringssvar er lagt ut på departementets hjemmeside, av disse kommer 43 fra kommuner, fylkeskommuner og kinoer. Som departementet i utgangspunktet ikke hadde tenkt å ta med i høringen!

La oss håpe kulturministeren og hans stab leser. For her er mye av interesse. FILM& KINO har fått bred tilslutning fra kommuner, kinoer og også fylkeskommuner. Svarene er entydige:

Det må ikke tas stilling til den fremtidige bruk av avgiften til Norsk kino- og filmfond før digitaliseringen av kinoene er gjennomført. Mange tar, i likhet med Kinosjefforbundet, også til orde for å få en egen utredning om distribusjon og visning, før det legges frem en samlet film- og kinomelding.

Svarene fra kommunene og deres kinoer viser med tydelighet at utvalget til Giske (Einarssonutvalget) var for snevert sammensatt. Verken distributørene, kommunene eller kinoene selv var representert. Videobransjen var heller ikke invitert med. Utvalgets mandat og rapport handler om filmproduksjon, ikke distribusjon og visning. Filmens møte med publikum var det ikke utvalgets oppgave å ta stilling til.

Det er derfor ingen grunn til forbauselse når de som faktisk har ansvaret for filmens møte med publikum, mener noe annet enn utvalget. De mener nemlig at de kommunale virkemidlene er like viktige for filmens liv som de statlige. Men dette er ikke trukket inn i noen av de tre rapportene som leder frem mot kulturministerens stortingsmelding. Verken Rambøll, Econ eller Einarssonutvalget har beskjeftiget seg med den kommunale kulturpolitikken og filmens selvfølgelige plass i denne.

Det måtte en høringsrunde til før kommunene og kinoene fikk komme med sitt syn. Så spørs det bare om de blir hørt!

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen