Annonse

Kioskdrift og kinoøkonomi: Dokumentasjon fra seminaret

Hele 40 deltakere og innledere hadde benket seg rundt bordene da temakurset Kioskdrift og kinoøkonomi ble avholdt i Oslo 11. og 12. april. Det var jordnære og opplysende foredrag om den økonomiske og praktiske virkeligheten for ulike kinoer rundt om i landet. Det ble gitt mange tips om hvordan kioskdriften kan organiseres slik at inntektene øker.

Location informerte om sine modeller for kioskdrift. Vi fikk høre fra egendrivere av kiosk i Tønsberg, Skien og Voss. Arild Kalkvik presenterte en komparativ analyse av kioskbidrag fra norske kinodrivere og Ivar Halstvedt hadde et historisk blikk på utviklingen av kioskdrift på norske kinoer. Gruppearbeid og paneldebatt avsluttet dag én.

Andre dag handlet om forbrukeratferd, kioskdesign, hva man må tenke på ved omstillinger, finansiering av kioskinteriør og salg av DVD på kino ved FILM &KINO og Locations samarbeidsprosjekt FILMKICK.

Basert på seminaret og innspill derfra, vil FILM&KINO utarbeide et veiledningshefte om kioskdrift.

Alle seminarinnleggene er lagt ved som lenker, slik at det er anledning til å danne seg et bilde av hva som ble formidlet. Jørgen Stensland i fagavdelingen formidler gjerne kontakt med foredragsholdere.

Lenkene

1. Wirrum –
Interiørfinans

2. Arild Kalkvik –
Lønnsomhet og fortjeneste

3. Tone Fonn –
Kundeservice

4. Ivar Halstvedt –
Kioskdriftens betydning for kinoøkonomien

5. Torunn Ødegård –
Innledning til seminaret

6. Espen Raastad –
Erfaringer med kinokiosk

7. Lars Fuglevik –
Fordeler og ulemper med egen kioskdrift – økonomiske modeller

8. Svindland Design –
Design av kiosk

9. Location –
Filmkick

10. Location –
Presentasjon

Jørgen Stensland / Birgitte Langballe

Annonse
Skroll til toppen