Annonse

D-kino: Hvor står vi?

Norge

I Norge har de to forsøksprosjektene NORDIC og NDA kjørt digitalt i snart ett år. NORDIC-gruppen (Norway’s Digital Interoperability in Cinemas) består av Unique Promotions/Unique Digital, Filmweb, NTNU, Hjalmar Wilhelmsen AS og Telenor. Nordic Digital Alliance består av Kristiansand D Kino Allianse, hvor Agder Energi, élla Communications og Cultiva inngår og Arts Alliance Media.

FILM&KINO har fått en midlertidig evaluering fra organisasjonen NIFU-STEP som konkluderer med følgende resultater:

 • Det er en nasjonal entusiasme i prosjektene, på kinoene, fra publikum og fra politisk hold.
 • Prosjektene har utviklet en god teknisk kompetanse. Kinoene i prosjektet er fornøyde med problemløsning som oppstår underveis.
 • Det er en mangel på leveranse av digitalfilm.
 • Top-down organisering av informasjon med for lite feedback gjør at kinoene ikke alltid får nødvendig informasjon.
 • Prosjektene er fornuftig skalert i forhold til omfang.
 • Ad-hoc tilnærming til kompetansebygging. Dette burde systematiseres.
 • Noe sårbar driftsstabilitet grunnet at vi er i en innkjøringsfase.
 • Behov for noe mer samkjøring.
 • Prosjektene bør videreføres.

FILM&KINO er i samtaler med prosjektene angående utvidelse og videreføring. Dersom dette blir stadfestet av FILM&KINOs landsmøte vil en ny fase i prøveprosjektene vare frem til 1. oktober 2008.

Verden

Det finnes 4250 digitale projektorer i funksjon i verden per i dag. Disse er fordelt på til sammen 3157 kinoer. Opplysningene om D-kino på verdensbasis som gjengis i denne artikkelen er hentet fra et foredrag D. Meade holdt under årets Showest:

Viktige milepæler for digitalkino:

 • I begynnelsen var utviklingen filmtitteldrevet. Studioene installerte kinoer i forbindelse med visse titler.
 • Mars 2002 ble DCI etablert. I 2004 kom 2K på markedet. 2005 kom de første standardiseringer og i april 2005 passerte antallet 2K projektorer antallet 1,3K projektorer.
 • 2006 alle nye titler tilgjengelig i USA.
 • Mars 2007, ca 2350 saler utstyrt digitalt i USA. (74% av salene i verden med 2K). Carmike Cinemas har 1625, Rave 286 og Ultrastar 102. De to største kjedene i USA har ikke begynt å rulle ut ennå. Den største kinokjeden, Regal, har imidlertid inngått en avtale med National Amusement og vil rulle ut fra nå.

Oversikt over D-kinoer på verdensbasis:

 • Storbritannia 163 digitaliserte saler på 119 kinoer.
 • Tyskland 106 saler på 52 kinoer.
 • Italia 39 saler.
 • Østerrike 21 saler.
 • Frankrike 32 saler.
 • Belgia 44 saler.
 • Nederland 23 saler.
 • Norge 21 saler.
 • Korea har 114 saler på 56 kinoer.
 • Japan har 34 saler på 26 steder.
 • Taiwan 8 saler på 8 kinoer.
 • Singapore har 28 saler på 11 kinoer
 • Australia har 16 saler på 16 kinoer.
 • India har 2 DCI saler, men svært mange e-kinoer.
 • Kina har 67 DCI saler, men over 200 saler av mindre kvalitet.
 • Den største aktiviteten er i USA som har 400 prosents vekst i år i forhold til i fjor.

Grunnen til at det tar av nå er:

 • Akseptering av businessplan for alle parter.
 • JPEG 2000 godkjent som krypteringsmodell
 • God filmtilgang i USA og oppsving i filmene i år.
 • Publikum oppmerksomme på dette, spesielt i forhold til 3D.

I løpet av neste år vil vi se:

 • 5000 til 7000 kinoer digitalisert på verdensbasis.
 • Forståelse av VPF og finansieringsordninger I Europa og Asia.
 • Standardarbeidet fortsetter i SMPTE
 • 4K og 3D blir avklart.

Jørgen Stensland


Avdelingsdirektør

Annonse
Skroll til toppen