Annonse

Film i sekken: God oppslutning fra fylkene

Årets skolekinoseminar ”Film i sekken” ble som alltid arrangert på Lillehammer i forbindelse med Amandus filmfestival, og hadde i år stor bredde i programmet.

Seminaret kunne by på en presentasjon av den nye norske barnefilmen
Radiopiratene. Den tegner til å bli en underholdende fartsfylt film for hele familien når alle spesialeffektene er på plass. Deltakerne satte også pris på visning av småbarnsfilmen
William og Ville kanin. Den kommer i en kortfilmpakke i kinodistribusjon fra Corianderfilm på høsten.

Tre skolekinoprosjekter ble presentert for deltakerne. Det første var et pilotprosjekt om menneskerettigheter som skal foregå i utvalgte skoler i løpet av kommende skoleår. Vi fikk også høre om Per Terje Naalsunds prosjekt "Fortellermaskinen", hvor han har formidlet filmkunnskap til barneskoleelever i Oslo. Et prosjekt som lett kan videreføres til andre skoler. Skuespiller Vegar Hoel har holdt animasjonsverksteder for en rekke skoler i Rogaland, og sammen med fylkeskommunen driver han nettstedet
Anim.no. Dette er et nettsted hvor barn kan lære med om animasjonsfilm og teknikker, samt legge ut sine egne filmer og delta i Anims filmkonkurranse.

Filmmeldingen ble også viet stor plass, og statssekretær Randi Øverland foredro både over hvilken enorm betydning Den kulturelle skolesekken har hatt for kulturformidlingen til barn og unge, og snakket også om veien videre etter filmmeldingen. Som kjent sier Filmmeldingen at FILM&KINO skal ha hovedansvaret for filmtiltak rettet mot barn og unge, og vi skal utarbeide en handlingsplan i samarbeid med Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt. Randi Øverland begrunnet departementets valg av FILM& KINO som den sentrale aktøren med kinoenes sentrale plass i lokalsamfunnet, både når det gjelder kulturliv og kontakt med skolene. Også organisasjonens samarbeid med fylkeskommunene om skolekinoturneer og arbeid med filmstudieark ble trukket fram. FILM&KINO synes det er svært spennende å øke innsatsen for barn og unge, og ser fram til å starte arbeidet med handlingsplanen.

Tonje Hardersen


Barnefilmkonsulent

Mer informasjon om Fortellermaskinen finner du her.

Anims nettsider.

Filmmeldingen finner du her.

Annonse
Skroll til toppen