Annonse

Fra Kosmorama til Haugesund?

Det er nå gått såpass lang tid siden årets Kosmorama at jeg ikke ser det som maktpåliggende å skulle oppsummere festivalen i detalj. Men jeg fulgte så godt som hele festivalen og kan underskrive på at den på alle måter oppfyller sine målsettinger om å være en festival for FILM, med et kvalitetspreget program, FEST, med Kanonprisutdelingen som et høydepunkt, TALENT, med pitche-konkurransen som et strålende incitament for manusforfattere med viktige historier, og TEKNOLOGI, hvis høydepunkt for undertegnede var møtet med 3D i kinoenes nye digitale virkelighet. Og som ingressen sier, har altså Kosmorama indirekte betydd mye for den festivalen jeg selv programmerer, Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Det var selvfølgelig et bevisst valg å opprette Sidesprang for to år siden. I fem år hadde jeg da takket nei til flere filmer som kunne vært egnet til en presentasjon i hovedprogrammet, fordi de allerede hadde vært vist på en eller flere av de norske publikumsfestivalene siste året. Særlig i 2004 angret jeg på det etter at Haugesundfestivalen var over. Så da Kosmorama ble en realitet året etter, bestemte jeg meg for å lage et program som kunne presentere de filmene som har vært vist på norske festivaler, og som står foran en kinolansering etter festivalen i Haugesund. På den måten kunne jeg også få synliggjort flere filmer som jeg har mye befatning med i min jobb som filmkonsulent i FILM&KINO, med ansvar for organisasjonens kvalitetsfilmarbeid.

Opprettelsen av Sidesprang i 2005 ga tydeligvis mening for brukerne av festivalen: Jeg fikk flere hyggelige tilbakemeldinger på det offisielle programmet enn noen gang tidligere, og siden Kosmorama ligger tidsmessig nærmest Haugesund, kommer mange av filmene derfra. Men filmer fra flere av de andre festivalene er også representert (filmene fra Barnefilmfestivalen i Kristiansand inngår vanligvis i Tonje Hardersens Barnefilmfest), og årets Sidesprang kan bl.a. komme til å inneholde:

  • Fiolinen (El violin), distr.: Filmoptimistene, vist i Film fra Sør, i TIFF og Kosmorama.
  • Chronicle of an Escape (Crónica de una fuga), distr.: Tour de Force. Vinner av Aurora-prisen i TIFF, og i tillegg vist i Kosmorama.
  • Getting Home (Luo ye gui gen), distr.: Fidalgo. Vinner av Kosmoramaprisen.
  • Requiem, distr.: Tour de Force. Vinner av NFIs importpris i Kosmorama.
  • London to Brighton, distr.: Tour de Force, vist i Kosmorama. Vil trolig bli innvilget importstøtte fra FILM&KINO.
  • Emmas lykke (Emma’s Glück), distr.: Filmoptimistene, vist i Kosmorama, og er innvilget kvalitetsfilmgaranti fra FILM& KINO.
  • Kunsten å gråte i kor (Kunsten at græde i kor), distr.: SF, vist i Kosmorama. Filmen vil bli innvilget FILM&KINOs kvalitetsfilmgaranti og kan muligens komme til å inngå i Haugesundfestivalens hovedprogram.

Et program som Sidesprang gir meg også anledning til å presentere noen filmer som jeg ønsker at norske distributører, kinoer og publikum skal bli oppmerksomme på. Hvilke filmer det kan bli snakk om for årets festival, er for tidlig å si.

Vi minner om at fristen til å melde seg på til Den norske filmfestivalen i Haugesund er 7. juni.


Du kan melde deg på festivalen ved å klikke her.

Håkon Skogrand


Programsjef


Den norske filmfestivalen

Annonse
Skroll til toppen