Annonse

Barn og pris

De tre kinoene har ulik prispolitikk. Oslo differensierer prisen på barne- og voksenbillett, mens Bergen og Trondheim lar barn og voksne betale samme, noe lavere, pris på barne- og familiefilmer. Hvilken betydning har prisprofilen? Er det slik at differensiert pris gir høyere totalbesøk, og følgelig også kan være lønnsomt for kinoene, selv om den enkelte billett har en lavere pris?

Det er dette de tre kinoene nå ønsker å finne ut av, samtidig som de også vil sette i gang et markedsarbeid for å nå bedre frem til barnefamiliene. For å få en større overføringsverdi til andre kinoer er det foreslått å ta med en kino med høyeste gjennomsnittlige pris på barnebilletten (Asker) og en kino med laveste pris (Arendal) i tillegg.

Priselastisiteten på kinobilletter har lenge vært omstridt. Mange mener prisen ikke spiller noen stor rolle for besøket. Undersøkelser FILM&KINO har gjort, blant annet en stor MMI-undersøkelse fra 2005, viser at betydningen av pris varierer mellom befolkningsgruppene.

Av 15-19 åringer svarer 3 av 4 at pris er viktig. Av barnefamiliene, voksne med barn under 13 år, svarer 34 prosent at pris i ”noen grad” er viktig, mens halvparten mener at pris i ”liten grad” er viktig. Av voksne på 40+ uten barn svarer 93 prosent at prisen kun i ”liten” eller ”noen grad” er viktig. Svarene er som forventet, de yngste har lite penger og for de godt voksne er utgiften til en kinobillett uten stor betydning. Men for barnefamiliene ligger situasjonen sånn midt i mellom.

I MMIs undersøkelse er pris bare ett av mange spørsmål. Når man nå går direkte på barnefamiliene og undersøker ikke bare om pris er ”viktig”, men også om ulike prisprofiler spiller noen rolle, skal det være interessant å se svarene. For barnefamiliene er utvilsomt en betydningsfull gruppe for kinoene. Ikke bare fordi det er viktig å gi barn kinoopplevelser og lære dem gode kinovaner, men også fordi interessen for barnefilm og besøket på barnefilmer er relativt høyt i Norge.

Priselastisiteten kan derfor virke direkte inn på bunnlinjen.

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen