Annonse

Skolekinonytt

Barnefilmrådgiver Tonje Hardersen vil være ansvarlig redaktør for nyhetsbrevet. Her vil vi informere om nye filmstudieark, relevante seminarer for lærere, utlysninger av skolekinomidler, Den kulturelle skolesekken, kampanjer som Den store skolekinodagen, og relevante festivaler som Amandus og Barnefilmfestivalen i Kristiansand. I det hele tatt en rekke temaer og aktiviteter som vi tror er relevant for skoleverket og som vi håper vil bli satt pris på. Vi vil også ta kontakt med naturlige samarbeidspartnere for levering av stoff til Skolekinonytt. Første utsendelse av nyhetsbrevet vil være i begynnelsen av november, og alle kinosjefer vil få dette tilsendt.

Per i dag sitter FILM&KINO på svært få e-postadresser til lærere, så vi er helt avhengige av kinoene for å få spredd de første utgavene. Vi håper derfor alle kinoer vil videresende Skolekinonytt til sine kontaktpersoner i skoleverket. Hvis andre abonnenter av FILM&KINOnytt vil abonnere på Skolekinonytt, kan de sende en e-post til Tonje Hardersen,
tonje@kino.no.

Tonje Hardersen


Barnefilmrådgiver

Annonse
Skroll til toppen