Annonse

Lene Løken leder nyoppnevnt utvalg

– Vi ønsker at en større del av kulturpengene skal gå til aktivitet. Det er tilrettelegging for kunsten og den utøvende virksomheten som er målet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i en
pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.

– Det er nå en gang slik at strukturer som skal lette slike prosesser ofte ettervert gjør dem tyngre. Dette er områder i kontinuerlig bevegelse, og en slik opprydning må tas med jevne mellomrom, sier Løken i et
intervju med Dagsavisen.

Utvalget skal legge frem en delutredning om tilskudd til det rytmiske musikkområdet innen 1. februar 2008 og en endelig utredning innen 1. juni 2008. Statskonsult vil være sekretariat for utvalget.

Utvalgets sammensetning:

Utvalgets leder:


Lene Løken, direktør

Medlemmer:


Terje Adde, kultursjef


Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder


Gerhard Dalen, kommunaldirektør


Snelle Ingrid Hall, danser


Leif Helland, førsteamanuensis


Stein Henrichsen, daglig leder


Maiken Ims, spesialrådgiver samfunnskontakt


Janne Langaas, skuespiller


Haddy N’jie, artist

Annonse
Skroll til toppen