Annonse

Nasjonalt skolefilmsenter


www.skolefilm.no finner du et stort antall filmer og filmstudieark med søkemuligheter på fag, tema og skoleslag.


Kommunikasjon med skoler


Nasjonalt skolefilmsenter kommuniserer med alle typer skoler for å få innsikt i hva skolene etterspør – tema, fag og sjanger. Senteret oppsøker produksjonsmiljøer og rettighetshavere for undervisningsfilm både i Norge og utlandet for å tilveiebringe rettigheter til distribusjon av aktuelle filmer. Disse filmene blir en del av Filmarkivet.no.

I tillegg skal senteret stimulere produksjonsmiljøer til produksjon av film om temaer eller fag som skolene etterspør.

Undervisningsmateriell


Senteret skal utvikle veiledningsmateriale i forhold til undervisningsfilmene og knytte bruken opp til gjeldende fagplaner i ulike skoleslag. Senteret skal gi informasjon og veiledning for bruk av all type film. I samarbeid med NorgesFilm As og Norsk filminstitutt skal materialet knyttes til filmene og distribueres gjennom de samme kanalene.

Kunnskap om undervisning


For å få dette til trengs kunnskap om metodebruk som omhandler for eksempel hvordan ulike filmer kan kobles til fag, klassetrinn, spesialutdanning eller hvilke filmer som for eksempel kan egne seg som del av et større prosjekt- eller temabasert arbeid.

Virksomheten drives fra Kristiansand og bidrar til å bygge opp et kjernemiljø for film og medierelatert arbeid på nasjonal basis.

Anders Benestvedt


Leder for Nasjonalt skolefilmsenter

Annonse
Skroll til toppen