Annonse

Festivalfrykt

Samtidig er det i behandlingen av Filmmeldingen besluttet at det skal oppnevnes et eget festivalutvalg som skal stå for tildelingene. Utvalget skal oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet som også skal utarbeide et regelverk for tildelingene.

Saken, som foreløpig er under arbeid i departementet, har ført til en viss frykt og uro hos festivalene som nå begynner å komme i pengenød. Frykten er ubegrunnet. FILM&KINO behandler festivalstøtten administrativt inntil utvalget trer i funksjon. Etter avtale med departementet har vi så langt tildelt alle festivaler som arrangeres i første kvartal 2008 støtte. Festivalene har fått samme beløp som de i fjor fikk av Norsk Filminstitutt og FILM&KINO til sammen. Vi har også utbetalt forskudd til et par festivaler som har vært avhengige av midler for sitt videre arbeid.

Oppfølgingsarbeidet i departementet har vært omfattende og arbeidet med festivalstøtteordningen har tatt lenger tid enn beregnet. Men nytt festivalutvalg vil snart være på plass, og alle årets søknader vil da bli vurdert. I mellomtiden kommer FILM&KINO fortløpende til å vurdere behovet for utbetalinger administrativt, slik at ingen skal bli skadelidende.

Det er følgelig ingen grunn til engstelse. Også 2008 skal bli et godt, nytt festivalår!

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen