Annonse

Besøksnedgang for S-kinoene i 2007

-Det gjennomsnittlige besøket for S-kinoene ligger over gjennomsnittet for kinoene det er naturlig å sammenligne seg med, sier seksjonsleder for Kinodrift i FILM&KINO, Arnfinn Inderhaug. -Vi ser dessuten at besøket allerede nå er i ferd med ta seg opp med filmer som
Arn – Tempelridderen,
Biefilmen og
Eventyr i New York, og vi har store forhåpninger til
Kautokeino-opprøret og
SOS Svartskjær. Den sistnevnte har for øvrig samme regissør som
Olsenbanden jr.-filmene, og de har gått fantastisk godt i distriktene, legger Inderhaug til.

Det er store varisjoner mellom de enkelte S-kinoene i besøksutviklingen. -Vi ser at kinoer som har arrangert skolekinoforestillinger og har deltatt aktivt på Den store kinodagen og andre kampanjer har hatt en mye bedre besøksutvikling enn de kinoene som har vært mindre aktive, sier Inderhaug. -I et år med et generelt svakt besøk kan slike aktiviteter gjøre store utslag i det samlede besøket på kinoen.

Annonse
Skroll til toppen